Система за кариерно ориентиране в училищното образование - 2016-2017

07.02.2017 г.

Покана - Форум на тема: "Висшите учебни заведения във Варна - привлекателни възможности за кариерно развитие"

22.12.2016 г.

 На 21.12.2016 г. в Специално училище заученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ бе официалнотооткриване на Клуб "Кариера" по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерноориентиране в училищнотообразование“, финансиран отОперативна програма „Наука иобразование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейските структурни иинвестиционни фондове. В клуб„Кариера“ екипа на училището,съвместно с Центъра за кариерноориентиране, ще провеждат обучения, тренинги, дискусии, груповиконсултации, семинари и др., свързани скариерното ориентиране на учениците ивъзможностите за трудова ипрофесионална реализация на завършващите средно образование.

Снимки

30.09.2016 г.

Списък на одобрени кандидати за заемане на длъжността "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране - Варна

13.06.2016 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране - Варна

Заявление за назначаване на кариерен консултант

27.05.2016 г.

Обява процедура за подбор по документи за длъжността "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна - приключена!

Съобщение относно стартирането на проекта

Стартира проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" след приключването на проекта в периода 2012-2015 г.

 

Събития

На 23.03.2016г Център за кариерно ориентиране - гр.Варна беше гост на Дни на ГПЧЕ "Йоан Екзарх". Учениците имаха възможност да попълнят въпросника от Националния портал за кариерно ориентиране, както и да получат информация относно предлаганите от центъра услуги.

gpche-cko   gpche-cko-2

 

Център за кариерно ориентиране гр. Варна участва в семинар на тема "Кариерно консултиране и професионално ориентиране в средна училищна възраст. Изборът на професия - важен момент в живота на младия човек" организиран от ПГГСД "Николай Хайтов". По време на семинара Дияна Янева – ръководител на ЦКО представи дейностите на центъра и възможностите за индивидуално и групово консултиране на ученици

pggsd-cko  pggsd-cko-2

 

 

 

29.03.2016 г.

Покана за Форум "Професионално образовнаие"

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова