Колективно трудово договаряне

Анекс №Д01-342/07.12.2020 г. към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197/17.08.2020 г.

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197/17.08.2020 г.

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Ирена Радева

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ОМДК

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1198/28.06.2021 г. на

министъра на образованието и науката/