Регионален методически съвет

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2021-2022 година

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2020-2021 година

 

 

PBO 25032020
30.03.2021 г.
400039 1
 
 
 
 
    Начален етап
    СУ "П. Кр. Яворов", гр. Варна - IV б клас  - Човекът и природата
    Обърната класна стая - модел
    Тема на урока: Развитие на животни, които снасят яйца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.02.2021 г.
 
02.02.2021 г.
 
20.01.2021 г.
Български език и литература
Семинар: Обучението по литература с оглед на очакваните резултати в проблемната област "Социокултурни компетентности". Литературата в социалното пространство
Семинар: "Неразделни" от Пенчо П. Славейков: сблъсъкът между традиционни и модерни ценности
 
04.12.2020 г.
Български език и литература
VI клас - Местоимения (обобщение)
 
09.10.2020 г.
Български език и литература
Kontekstovo vyzpriemane
 
V клас - Тест - входно равнище
VI клас - Тест 1 - входно равнищекритерии; Тест 2 - входно равнищекритерииТест 3 - входно равнище и критерии
VII клас - Тест - входно равнищекритерии 
IX клас - Тест входно равнище и критерии
X клас - Входно ниво - Тест 1Тест 2Тест 3Тест 4
XII клас - Входно ниво - Тест 1Тест 2Тест 3
 
План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2019-2020 година
 
 
26.05.2020 г.
Интерактивен учебен проект на тема „Нека бъдем иновативни и 24 май да е виртуален празник!”, разработен от Росица Русева - старши учител по български език и литература, и Кремена Иванова - старши учител по изобразително изкуство, и ученици от VII а, б, в, г клас от ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна
26.05.2020 г.
Български език и литература
Семейството - кой кой е? - Г. Стаменов, VII СУ "Н. Геров"; А. Левенова, ЧСУ "Юрий Гагарин"
Начален етап
27.04.2020 г.
past 270420   Proekt5 270420  pcheli pBU
Математика
15.04.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Пропорциите около нас" - 6 клас
02.04.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Математика и здраве" - 6 клас
31.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Красотата около нас" - 6 клас
Начален етап
31.03.2020 г.
Grad NE          Stapki 2kl        14    
Български език и литература
02.04.2020 г.
"Моята вълшебна възглавница" - иновативни методи на преподаване и интегрален подход в обучението по БЕЛ
31.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение:
Активна и пасивна лексика - упражнение - 9 клас
Музика
31.03.2020 г. 
Проектрно-базирано обучение на тема: "Музикално-обредните съкровища на България" - 5 клас
Изобразително изкуство
27.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Творбата и музеят. Тайственият код на картините" - 8 клас
Технологии и предприемачество
26.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Старите вещици с ново лице" - 6 клас
dekupajdekoraciq
Начален етап
25.03.2020 г.
tajni 25032020
Тайната на старите предмети - проектно-базирано обучение по български език и литература
 
 
 
 
 
Български език и литература
 
13.03.2020 г.
План на урок за 5 клас - Гергьовден
План на урок за 5 клас - Великден
Защо лирическият герой от поемата "На прощаванев 1868" избира пътя на борбата? - презентация
Митологични и фолклорни символи в повестта "Гераците" - план конспект - 10 клас 
Никола Вапцаров - живот и творчество. концепцията за човека в лириката на Вапцаров - 12 клас

14.02.2020 г.

"Тютюн" - между политическите пристрастия и библейската проблематика
 
Начален етап
 
25.03.2020 г.
Тайната на старите предмети - проектно-базирано обучение по български език и литература

31.10.2019 г.

На 18. 10. 2019 г. в ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна проф. д.н. Александър Панов изнесе урок с 10 клас на тема: „Публично изказване по граждански проблем“.

2 3 1

30.10.2019 г.

Методически инструмент за идентифициране (разпознаване и разграничаване) на деца и ученици с изявени дарби

Инструмент за самоанализ на средата за приобщаващо образование в ранна детска възраст

Заповед № РД06-1129/01.10.2019 г. за утвърждаване на структурата на Регионален методически съвет и състава на сформираните секции за методическа подкрепа

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2018-2019 година

Добри практики в обучението и грижата за деца и ученици, застрашени от ранно отпадане от образователната система в Община Провадия

 

Методическа подкрепа на педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители

Карта за оценка на образователните потребности

План за  допълнителна подкрепа - работа по консретен случай

План за  допълнителна подкрепа

План обща подкрепа

Детски и начален етап - ДЕЙНОСТИ

Методическа среща и демонстрация в реална среда за начални учители по компютърно моделиране

Проектно- ориентираната дейност в ДГ „Детска радост“, Варна - успешен модел за включване на всяко дете в пълноценен образователен и възпитателен процес“

„Нашият град“ – мечтите на младите предприемачи за „по-умен град“ Кметство Аспарухово

Поздравителен адрес от Национално издателство "АзБуки" за Първа регионална конгеренция на Регионален методически съвет към РУО - Варна 

26 - 27 юни 2018 г.  Конференция "Детският и началният учител - двигател на мотивацията

Анкетно проучване за Регионален методически съвет

Заповед №РД06-1460/21.11.2017 г. на началника на РУО - Варна за утвърждаване на Регионален методически съвет

План за дейността на Регионален методически съвет към РУО - Варна

Български език и литература

14.02.2020 г.

"Тютюн" - между политическите пристрастия и библейската проблематика

Примерен план за отчитане и осъществяване на вътрешноинституционална квалификация

Използване на интерактивни игри в обучението по български език

Обучение по литература с оглед на очакваните резултати в проблемната област "Социокултурни компетентности". Литературата в социалното пространство.

"Неразделни" от Пенчо П. Славейков: сблъсъкът между традиционни и модерни ценности.

Процесът на мотивация за получаване на знания, непрекъснато самообразование и критично мислене посредством използване на модерни ИКТ - открит урок на тема: Деепричастие.

Книга за учителя по български език и литература

Тестове за определяне на междинното ниво на знанията и уменията по български език и литература:

Тест по български език и литература (с ключ) - VIII - X клас

Уроци по български език и литература

Урок по български език и литература за VIII клас

Разработка за мотивиращото обучение по БЕЛ

Дуален урок по БЕЛ

Урок по литература - 7 клас

Урок по литература - 7 клас

Чужди езици

Урок по английски език за VI клас

Открит урок по английски език - II клас

Открит урок по английски език  - VIII клас

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева