baner rio 1

Регионален методически съвет

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2022-2023 година, утвърден със заповед №РД06-1301/02.11.2022 г. (публ. на 09.11.2022 г.)

 

Обществени науки

first LS (публ. на 07.06.2023 г.)

Начален етап 

На 06.03.2023 г. в  IV а клас в ОУ "Христо Ботев", гр. Варна се проведе открита педагогическа практика на тема - "Деление на многоцифрено число с едноцифрено". Върбинка Петрова представи метода МАтеатър в урока по математика. Използването на познати герои в съвременен вариант от произведението на Ран Босилек "Патиланско царство" в урока дава възможност за развиване на компетентности, мотивира учениците към решаване на задачи и проблемни житейски ситуации, използвайки математически знания, публ. на 07.03.2023 г.
 https://youtu.be/BhL5KGrs4CQ

На 28.02.2023 г. в ОУ "Христо Ботев", гр. Варна се проведе урок по Родолюбие във втори клас - "145 години от Освобождението на България", с учител Юлия Янакиева. Интердисциплинарен урок, включващ знания от учебното съдържание и развиващ ключови и специфични компетенции у учениците, публ. на 02.03.2023 г.
 https://youtu.be/Jt3KoxFxHbQ 

Математика

Урок на тема "Теорема на Питагор", разработен от Светла Вълчева от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - Провадия, публ. на 22.02.2023 г.

Урок на тема "Права пропорционалност. Графика", разработен от Дарин Йорданов от ПГСС "Земя" - Провадия, публ. на 22.02.2023 г.

Урок на тема "Квадратна функция. Графика на функция", презентация, разработен от Мария Игнатова от ПГКМКС "Акад. Бл. Сендов" - Варна, публ. на 22.02.2023 г.

Урок на тема "Интегриран урок По стъпките на Птолемей", разработен от Женя Георгиева и Нина Янкова от ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна, публ. на 22.02.2023 г.

Урок на тема "Задачи от работа", за 7 клас, разработен от Антоанета Дочева, публ. на 21.02.2023 г.

Урок на тема "Едночлен, нормален вид на едночлен", за 7 клас, разработен от Антоанета Дочева, публ. 21.02.2023 г.

Информатика и информационни технологии

Урок по информатика в VIII клас на тема: "Упражнение върху целочислени типове данни", разработен от Ивалина Христова, СУ "Гео Милев" - Варна, публ. 13.04.2023 г.

Урок по информатика в VIII клас на тема: "Упражнение върху реални типове данни", разработен от Ивалина Христова, СУ "Гео Милев" - Варна, публ. 13.04.2023 г

Урок по информационни технологии в IX клас на тема: "Основни комуникационни устройства и съобщителни среди", разработен от Драга Маринова, СУ "Гео Милев" - Варна, публ. 13.04.2023 г

Урок по компютърно моделиране и информационни технологии в VI клас на тема: "Линейни алгоритми. Упражнение разработено от Нуртен Селимова, ОУ "Васил Априлов" - Варна, публ. 22.02.2023 г.

Урок по информационни технологии в VIII клас на тема: "Инсталиране и деинсталиране на приложни програми", разработен от Даниела Йорданова, СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Белослав, план на урока, публ. 24.03.2023 г.

 

Професионална подготовка

Обединяване усилията на образованието, науката и бизнеса за подобряване качеството на ОВП и резултатите от него (публ. на 03.01.2023 г.)

Придобиване на предприемачески и социални умения (публ. на 04.05.2023 г.)

Придобиване на предприемачески и социални умения - семинар за ученици (публ. на 04.05.2023 г.)

Медийна грамотност (публ. на 25.05.2023 г.)

 

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2021-2022 година

Математика

Урок на тема: "Ъгли, свързани с окръжност", разработен от Мария Панова, СУХНИ "К. Преславски", гр. Варна, публ.26.04.2022 г.

Урок на тема: "Средна отсечка в триъгълник", разработен от Елена Димитрова, ГПЧЕ "Й. Екзарх", гр. Варна, публ.26.04.2022 г.

Урок на тема: "Основно свойство на дробите. Упражнение", разработен от Ирина Стойкова, ОУ "Цар Симеон I", гр. Варна, публ.26.04.2022 г.

Урок на тема: "Основно свойство на дробите. Разширяване", разработен от Светлана Тилева, ОУ "З. Стоянов", гр. Варна, публ.26.04.2022 г.

 Урок на тема: "Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини", разработен от Елена Ангелова, Първа езикова гимназия, гр. Варна, публ.11.04.2022 г.

Урок на тема: "Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини", разработен от Елена Ангелова, Първа езикова гимназия, гр. Варна, публ.11.04.2022 г.

Урок на тема: "Геометрични фигури и тела", разработен от Добринка Иванова, СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна, публ.11.04.2022 г.

Урок на тема: "Непълни квадратни уравнения", разработен от Мария Игнатова, ПГКМКС  - Варна, публ.12.04.2022 г.

Урок на тема: "Лице на триъгълник", разработен от Дияна Колева, Първа езикова гимназия- Варна, публ.12.04.2022 г.

 

Български език и литература

Урок на тема "Думата като лексикално средство в текста. Неутрална и експресивна лексика", работен лист 1 и работен лист 2 (публикувано на 21.11.2022 г.)

Урок на тема: „Вярата и надеждата като християнски добродетели в разказа „Спасова могила“ на Елин Пелин“, подготвен от от Светлан Илиев, директор на училището, Илияна Атанасова, учител по философия и Бойко Бонев, учител по английски език, СУЕО „Ал. С. Пушкин“.

    IMG-82b4dcd0779a5c8a435e9387a3ceb0cd-V    IMG-060e5fdb27bd67a5f452e64634ec1e0e-V    IMG-22bb321fb282b893df3fc6c59d9088b5-V    IMG-a62c52aa8b9dea77f7e7fa4c1f9c089f-V

Презентация "Художестената илюстрация" - д-р Георги Стаматов, VII СУ "Найден Геров", гр. Варна, публ. 07.03.2022 г.

Презентация- д-р Георги Стаматов, VII СУ "Найден Геров", гр. Варна, публ. 07.03.2022 г.

Резюме - д-р Георги Стаматов, VII СУ "Найден Геров", гр. Варна, публ. 17.01.2022 г.

Примерен тест за  Проверка на междинно ниво за VIIІ – Х клас, публ. 13.12.2021 г.

Урок за мултикултурна среда за работа в ОРЕС за V клас, публ. 29.11.2021 г.

Информатика и информационни технологии

Урок по информационни технологии в X клас на тема: "Разчитане на алгоритми", разработен от Мариана Банкова, Професионална гимназия по електротехника - Варна, публ. 14.04.2022 г.

Урок по информационни технологии в X клас на тема: "Разчитане на алгоритми", разработен от Мариана Въргулева, Професионална гимназия по електротехника - Варна, публ. 14.04.2022 г.

Урок по информатика в VIII клас на тема: "Реални типове данни", разработен от Ирина Филипова, Първа езикова гимназия, гр. Варна, публ. 01.04.2022 г.

Урок по информационни технологии в VII клас на тема: "Основни правила, фази и дейности при разработване на проект", разработен от Светозара Карачевийска, СУ "Св. Климент Охридски", гр. Аксаково, публ. 28.03.2022 г.

Урок по КМИТ в V клас на тема: "Въведение в информационните технологии и компютърните системи", разработен от Нина Боянова, СУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна

Урок по информатика в XII клас на тема: "Визуализиране на данни от БД, създадена чрез SSMS в Windows приложение", разработен от Катя Минева, СУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна, публ. 28.03.2022 г.

Урок по информатика в XI клас на тема: "Абстрактен тип данни - стек", разработен  от Катя Минева, СУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна, публ. 18.03.2022 г.

Урок по информационни технологии в IX клас на тема "Електронна търговия", разработен от Олга Ангелова, СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна, публ. 14.03.2022 г.

Урок по компютърно моделиране и информационни технологии в V клас на тема "Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в Интернет". План на урока - Паулина Ненчева, ОУ "П. Р. Славейков", гр. Варна, публ. 21.02.2022 г.

Урок по компютърно моделиране и информационни технологии в V клас на тема "Звук и видео информация", разработен в платформата Padlet. План на урока - Ирина Стойкова, ОУ "Цар Симео I", гр. Варна, публ. 03.02.2022 г., 

 План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2020-2021 година

 

PBO 25032020
30.03.2021 г.
400039 1
 
 
 
 
    Начален етап
    СУ "П. Кр. Яворов", гр. Варна - IV б клас  - Човекът и природата
    Обърната класна стая - модел
    Тема на урока: Развитие на животни, които снасят яйца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.02.2021 г.
 
02.02.2021 г.
 
20.01.2021 г.
Български език и литература
Семинар: Обучението по литература с оглед на очакваните резултати в проблемната област "Социокултурни компетентности". Литературата в социалното пространство
Семинар: "Неразделни" от Пенчо П. Славейков: сблъсъкът между традиционни и модерни ценности
 
04.12.2020 г.
Български език и литература
VI клас - Местоимения (обобщение)
 
09.10.2020 г.
Български език и литература
Kontekstovo vyzpriemane
 
V клас - Тест - входно равнище
VI клас - Тест 1 - входно равнищекритерии; Тест 2 - входно равнищекритерииТест 3 - входно равнище и критерии
VII клас - Тест - входно равнищекритерии 
IX клас - Тест входно равнище и критерии
X клас - Входно ниво - Тест 1Тест 2Тест 3Тест 4
XII клас - Входно ниво - Тест 1Тест 2Тест 3
 
План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2019-2020 година
 
 
26.05.2020 г.
Интерактивен учебен проект на тема „Нека бъдем иновативни и 24 май да е виртуален празник!”, разработен от Росица Русева - старши учител по български език и литература, и Кремена Иванова - старши учител по изобразително изкуство, и ученици от VII а, б, в, г клас от ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна
26.05.2020 г.
Български език и литература
Семейството - кой кой е? - Г. Стаменов, VII СУ "Н. Геров"; А. Левенова, ЧСУ "Юрий Гагарин"
Начален етап
27.04.2020 г.
past 270420   Proekt5 270420  pcheli pBU
Математика
15.04.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Пропорциите около нас" - 6 клас
02.04.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Математика и здраве" - 6 клас
31.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Красотата около нас" - 6 клас
Начален етап
31.03.2020 г.
Grad NE          Stapki 2kl        14    
Български език и литература
02.04.2020 г.
"Моята вълшебна възглавница" - иновативни методи на преподаване и интегрален подход в обучението по БЕЛ
31.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение:
Активна и пасивна лексика - упражнение - 9 клас
Музика
31.03.2020 г. 
Проектрно-базирано обучение на тема: "Музикално-обредните съкровища на България" - 5 клас
Изобразително изкуство
27.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Творбата и музеят. Тайственият код на картините" - 8 клас
Технологии и предприемачество
26.03.2020 г.
Проектрно-базирано обучение на тема: "Старите вещици с ново лице" - 6 клас
dekupajdekoraciq
Начален етап
25.03.2020 г.
tajni 25032020
Тайната на старите предмети - проектно-базирано обучение по български език и литература
 
 
 
 
 
Български език и литература
 
13.03.2020 г.
План на урок за 5 клас - Гергьовден
План на урок за 5 клас - Великден
Защо лирическият герой от поемата "На прощаванев 1868" избира пътя на борбата? - презентация
Митологични и фолклорни символи в повестта "Гераците" - план конспект - 10 клас 
Никола Вапцаров - живот и творчество. концепцията за човека в лириката на Вапцаров - 12 клас

14.02.2020 г.

"Тютюн" - между политическите пристрастия и библейската проблематика
 
Начален етап
 
25.03.2020 г.
Тайната на старите предмети - проектно-базирано обучение по български език и литература

31.10.2019 г.

На 18. 10. 2019 г. в ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна проф. д.н. Александър Панов изнесе урок с 10 клас на тема: „Публично изказване по граждански проблем“.

2 3 1

30.10.2019 г.

Методически инструмент за идентифициране (разпознаване и разграничаване) на деца и ученици с изявени дарби

Инструмент за самоанализ на средата за приобщаващо образование в ранна детска възраст

Заповед № РД06-1129/01.10.2019 г. за утвърждаване на структурата на Регионален методически съвет и състава на сформираните секции за методическа подкрепа

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2018-2019 година

Добри практики в обучението и грижата за деца и ученици, застрашени от ранно отпадане от образователната система в Община Провадия

 

Методическа подкрепа на педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители

Карта за оценка на образователните потребности

План за  допълнителна подкрепа - работа по консретен случай

План за  допълнителна подкрепа

План обща подкрепа

Детски и начален етап - ДЕЙНОСТИ

Методическа среща и демонстрация в реална среда за начални учители по компютърно моделиране

Проектно- ориентираната дейност в ДГ „Детска радост“, Варна - успешен модел за включване на всяко дете в пълноценен образователен и възпитателен процес“

„Нашият град“ – мечтите на младите предприемачи за „по-умен град“ Кметство Аспарухово

Поздравителен адрес от Национално издателство "АзБуки" за Първа регионална конгеренция на Регионален методически съвет към РУО - Варна 

26 - 27 юни 2018 г.  Конференция "Детският и началният учител - двигател на мотивацията

Анкетно проучване за Регионален методически съвет

Заповед №РД06-1460/21.11.2017 г. на началника на РУО - Варна за утвърждаване на Регионален методически съвет

План за дейността на Регионален методически съвет към РУО - Варна

Български език и литература

14.02.2020 г.

"Тютюн" - между политическите пристрастия и библейската проблематика

Примерен план за отчитане и осъществяване на вътрешноинституционална квалификация

Използване на интерактивни игри в обучението по български език

Обучение по литература с оглед на очакваните резултати в проблемната област "Социокултурни компетентности". Литературата в социалното пространство.

"Неразделни" от Пенчо П. Славейков: сблъсъкът между традиционни и модерни ценности.

Процесът на мотивация за получаване на знания, непрекъснато самообразование и критично мислене посредством използване на модерни ИКТ - открит урок на тема: Деепричастие.

Книга за учителя по български език и литература

Тестове за определяне на междинното ниво на знанията и уменията по български език и литература:

Тест по български език и литература (с ключ) - VIII - X клас

Уроци по български език и литература

Урок по български език и литература за VIII клас

Разработка за мотивиращото обучение по БЕЛ

Дуален урок по БЕЛ

Урок по литература - 7 клас

Урок по литература - 7 клас

Чужди езици

Урок по английски език за VI клас

Открит урок по английски език - II клас

Открит урок по английски език  - VIII клас

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева