baner rio 1

Архив - 2016 година

 

12.12.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по приобщаващо образование" в отдел ИОМД в РУО - Варна

02.12.2016 г.

През октомври 2016 г. Институтът по публична администрация проведе в повече от 60 централни и териториални администрации онлайн самооценка по показатели за учеща организация. Проучването е част от проект на ИПА „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, който цели да популяризира и насърчи прилагането на съвременни начини на учене на работното място.

Регионално управление на образованието – Варна се класира на второ място (от 60 участвали организации) в рейтинга на учещите администрации за 2016 г.

В подкрепа на непрекъснатото надграждане на професионални компетентности и поддържането на високо качество на дейностите в администрацията, ИПА предостави на РУО Варна доклад с анализ на резултатите от проучването. В първата част на доклада е обяснено понятието „учеща организация“ и значението на ученето за съвременните организации. Във втората част са представени резултатите на РУО Варна и правилата за тяхната интерпретация.

 Изключително престижното класиране е в резултат на следните резултати на РУО Варна по показатели:

 I. Силни страни – показатели, по които РУО Варна има по-високи стойности от средните на международни организации:

 • Психологическа сигурност
 • Ценене на различията
 • Време за размисъл
 • Анализ
 • Трансфер на знанията
 • Лидерство
 • Среда, стимулираща ученето
 • Общата оценка за учеща организация

 II. Относително силни страни – показатели, по които стойностите на РУО Варна са по-ниски от средните на международните организации, но са по-високи от средните на останалите участвали български администрации:

 • Отвореност за нови идеи
 • Експериментиране
 • Събиране на информация
 • Обучения
 • Процеси на учене

 III. Области за развитие – няма, тъй като няма показател, по който стойностите на РУО Варна да са по-ниски от средните стойности на останалите международни или български организации.25.11.2016 г.

Обява за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

18.11.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по организация на средното образование" в отдел ИОМД в РУО - Варна

07.11.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по природни науки и екология" в РУО - Варна

01.11.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование„ в отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност", Регионално управление на образованието - Варна:

21.10.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология „ в отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност", Регионално управление на образованието - Варна:

14.09.2016 г.

Заповед № РД09-1116/16.08.2016 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словашка република - срок до 26.09.2016 г.;

Заповед № РД09-1117/16.08.2016 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Бъ;гарското средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република - срок до 26.09.2016 г.

01.09.2016 г.

Кариерен консултант в ЦКО - Варна - обява за свободно работно място

18.08.2016 г.

Обява за длъжността "Регионален педагогически координатор"

20.07.2016 г.

Интервютата с кандидатите за длъжността "директор" на държавно училище ще се проведат на 26 юли 2016 г. /вторник/ в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул."Дондуков" №2А, ет. VII.

Училища, за които се провежда конкурс:
1. ВМГ "Св. Н. Чудотворец"  - Варна;
2. ПТГ - Варна.

Списък на допуснатите до интервю:

1. Виолета Илиева Шишкова;
2. Галина Стоянова Проданова;
3. Иванка Демирова Иванова;
4. Илиян Иванов Карагьозов;
5. Йорданка Спасова Атанасова;
6. Людмила Стефанова Начева.

Кандидатите следва да представят документ за самоличност за допускане до залата.

**************************************************

Интервютата с кандидатите за длъжността "директор" на общинско училище ще се проведат на 25 юли 2016 г. /понеделник/ от 9 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул."Дондуков" №2А, ет. VII в следната последователност:
1. кандидати за НГХНИ "Константин Преславски", гр. Варна
2. кандидати за СОУ "Гео Милев", гр. Варна
3. кандидати за ОУ "Отец Паисий", гр. Варна
4. кандидати за Трето ОУ "Ангел Кънчев", гр. Варна
5. кандидати за СОУ "Елин Пелин", гр. Варна

Кандидатите следва да представят документ за самоличност за допускане до залата.

19.07.2016 г.

Списък на кандидатите за длъжността "директор" на общинско училище, които са допуснати до интервю:

Албена Тодорова Павлова

Галина Стоянова Проданова

Димитър Стоянов Димитров

Донка Николова Иванова

Емил Красимиров Груев

Живка Трифонова Желева

Ивайло Петров Иванов

Илинида Николаева Маркова

Йорданка Спасова Атанасова

Красимир Иванов Бачков

Марионела Николова Дуцолова

Николай Петров Владимиров

Пенка Трифонова Атанасова

Светла Стефанова Стойкова

Силвия Димитрова Григорова

18.07.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на държавно училище

08.07.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на общинско училище

04.07.2016 г.

Статистика с минимални и максимални балове по паралелки от втори етап на класиране

27.06.2016 г.

Статистика с минимални и максимални балове по паралелки от първи етап на класиране

09.06.2016 г.

Резултати от проверка на способностите в седми клас по :

03.06.2016 г.

Статистики от национално външно оценяване в 7 клас:

02.06.2016 г.

 Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните общински училища  на територията  на област Варна - заповед, заявление и декларация:

 • III ОУ "Ангел Кънчев" - гр. Варна
 • ОУ „Отец Паисий”- гр. Варна
 • СОУ „Гео Милев”- гр. Варна
 • СОУ „Елин Пелин”- гр. Варна
 • НГХНИ „Константин Преславски”- гр. Варна
 • НУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Шкорпиловци

 Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните държавни училища  на територията  на област Варна - заповед, заявление и декларация:

 • ПТГ - гр. Варна;
 • ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна

  27.05.2016 г.

 Обява процедура за подбор по документи за длъжността "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна - приключена

 25.02.2016 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ЦКО" и на "Кариерен консултант" в ЦКО - Варна. Заявление за назначаване.

11.02.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "младши експерт по анализ на информацията", отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието - Варна

01.02.2016 г.

Обява за подбор на документи за длъжностите "Ръководител" и "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна; Заявление

25.01.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията", отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието:

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева