Архив - януари - март 2016 година

24.03.2016 г.

Конкурс за рисунка и разказ или есе на тема "Героизмът в наши дни"

23.03.2016 г.

24.03.2016 г. и 25.03.2016 г. ще бъдат неучебни дни за ЧСОУ "Юрий Гагарин", поради висок процент заболели с остри респираторни заболявания, съгласно заповед №413/23.03.2016 г. на кмета на община Аврен

 22.03.2016 г.

На 17-18 март 2016 г. в град Бургас се проведе XX-та юбилейна ученическа Национална Философска конференция "Човек-Свят", на която Дарена Славова от МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна спечели първо място и златен медал за есето ѝ по фрагмент от Ерих Фром

prolet2016

16.03.2016 г.

§ В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН.В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 11 от 17 март т.г., ще намерите примерен тест по „Химия и опазване на околната среда“ за VII клас – учебна 2015/2016 г. В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Немски език“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 10 от 10 март.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари е публикуван примерен тест за Национално външно оценяване по „Математика“ –VII клас .
 • В бр. 9 от 2 март – примерен тест по „Английски език“ – VII клас.
 • В бр. 10 от 10 март е публикуван примерен тест по „Немски език“ – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11.03.2016 г.

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 10 от 10 март т.г., ще намерите примерен тест по немски език за VII клас – учебна 2015/2016 г. В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Английски език“ за VI клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 9 от 2 март.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари е публикуван примерен тест за Национално външно оценяване по „Математика“ –VII клас .
 • В бр. 9 от 2 март – примерен тест по „Английски език“ – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

09.03.2016 г.

Публикация "Да помним българското" на вестник "АзБуки"

   3mart2016

02.03.2016 г.

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 9 от 2 март т.г., ще намерите примерен тест по английски език за VI клас – учебна 2015/2016 г. В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Математика“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 8 от 25 февруари.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари е публикуван примерен тест за Национално външно оценяване по „Математика“ – VII клас .

 Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

      baba marta2016

26.02.2016 г.

РИО – Варна поздравява победителите и участниците в Регионалното състезание по ИТ „България – древна и млада“. Пожелаваме им здраве и още много успехи и награди, които да бъдат радост и гордост, както за тях, така и за семействата и учителите им.

25.02.2016 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ЦКО" и на "Кариерен консултант" в ЦКО - Варна. Заявление за назначаване.

24.02.2016 г.

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 8 от 25 февруари т.г., ще намерите примерен тест за външно оценяване по „Математика“ за VII клас – учебна 2015/2016 г. Тестът обхваща учебното съдържание, което се изучава до м. февруари, вкл.В бр. 8 ще намерите и „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване на теста по „История и цивилизация“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 7 от 18 февруари.
През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20.02.2016 г.

Съгласно решение на трето заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол на борбата с грип и ОРЗ се отменят мерките в заповед №71/15.02.2016 г. на РЗИ и учебният процес в град Варна се възстановява от 22.02.2016 г.

18.02.2016 г.

Заповед №РД09-132/18.02.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на 19.02.2016 г. за неучебен ден в училищата в град Варна

16.02.2016 г.

Съгласно Заповед № 464/15.02.2016 г. на кмета на община Варна са прекратени учебните занятия в училищата на територията на община Варна от 16.02.2016 г. - 18.02.2016 г. (включително).

15.02.2016 г.

Със Заповед №71/15.02.2016 г. на Регионална здравна инспекция са разпоредени противоепидемични мерки, включващи прекратяване на учебния процес в град Варна от 16.02.2016 г. до 19.02.2016 г. (включително)

11.02.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "младши експерт по анализ на информацията", отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието - Варна

03.02.2016 г.

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 5 от 4. февруари 2016 г., е публикуван примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г. Тестът е разработен от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – Министерство на образованието и науката. В брой 5 на „Аз Буки“ ще намерите и „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване на теста „Човекът и природата“ за V и VI клас, публикуван в бр. 4 от 23 януари т.г.
Училищата, които проявяват интерес към публикуваните тестове могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

01.02.2016 г.

Обява за подбор на документи за длъжностите "Ръководител" и "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна; Заявление

25.01.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията", отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието:

20.01.2016 г.

19.01.2016 г.

 • Поради продължаващ ремонт на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 20.01.2016 г. е обявен за неучебен ден за ПГИ "Д-р Иван Богоров", ОУ "Д. Чинтулов", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Антон Страшимиров", II ОУ "Н. Й. Вапцаров", със заповед № 98/19.01.2016 г. на кмета на община Варна.
 • На 20.01.2016 г. учебните занятия в ПГСАГ "Васил Левски" - гр. Варна се възстановяват от 13.00 часа.
 • Преустановен учебен процес заради авария във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД на 19.01.2016 г. в ПГСАГ "В. Левски" - Варна със заповед №105/19.01.2016 г. на кмета на община Варна

18.01.2016 г.

Преустановен учебен процес:

1. Община Варна: Поради продължаващи ремонтни дейности във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и с оглед опазване здравето на децата и учениците - 19.01.2016 г. е обявен за неучебен ден в  ОУ "Ст. Михайловски", ОУ "Ант. Страшимиров", ПГИ "Д-р Иван Богоров", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Д. Чинтулов" и II ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Варна със заповед №94/18.01.2016 г. на кмета на община Варна;

2. Община Аксаково: 19.01.2016 г. и 20.01.2016 г. са обявени за неучебни дни за ОУ "Св. Кл. Охридски" - Кичево, ОУ "Св. Климент Охридски" - Изворско и ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово, със заповед № 28/19.01.2016 г. на кмета на община Аксаково;

3. Община Ветрино - с. Ветрино, СОУ "Хр. Ботев"- за 18.01.2016 г. - със заповед №13/18.01.2016 г. на кмета на община Ветрино;

4. Община Вълчи дол - за всички училища на територията на общината - за 18.01.2016 г. и 19.01.2016 г. - със заповед №33/18.01.2016 г. на кмета на община Вълчи дол;

5. Община Аврен - за всички училища на територията на общината - 18.01.2016 г. - със заповед №38/18.01.2016 г. на кмета на община Ветрино

6. Община Аксаково - гр. Аксаково, СОУ "Св. Кл. Охридски", с. Любен Каравелово - ОУ "Иван Вазов", с. Кичево - ОУ "Св. Кл. Охридски", ОУ "Св. Климент Охридски" - Изворско - 18.01.2016 г. - със заповед № 26/18.01.2016 г. на кмета на община Аксаково - поради влошена метеорологична обстановка. В училищата няма констатирани проблеми;

7. Община Суворово - ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка - от 18.01.2016 г. до 20.01.2016 г.; ПГСС "Св. Г. Победоносец" - гр. Суворово - 19.01.2016 г.; СОУ "Н. Вапцаров" - гр. Суворово и ОУ "Хр. Ботев" - Чернево - от 19.01.2016 г. до 20.01.2016 г. със заповед № 20/18.01.2016 г. на кмета на община Суворово;

8. Община Варна - Поради централна авария във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД на 18.01.2016 г. се преустановява учебния процес в следните училища: ОУ "Ст. Михайловски", ОУ "Ант. Страшимиров", ПГИ "Д-р Иван Богоров", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Д. Чинтулов" и II ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Варна, със заповед №95/18.01.2016 г. на кмета на община Варна.

Намалени часове в:

 

 13.01.2016 г.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/