Архив - април - юни - 2016 година

30.06.2016 г.

Последният учебен ден за 2015/2016 г. събра директори, учители и ученици в бившата сграда на Първа мъжка гимазия – Варна (паметник на аритектурата в неоготически стил от края на XIX век) и настояща Градска художествена галерия "Борис Георгиев" – Варна, обединени от духа на непреходността и себеотдадеността на учителската професия и вярата в силата на знанието – давани и получавани в името на бъдещето.

I. Почетен знак „Св. Преп. Паисий Хилендарски“, учреден за принос и заслуги към варненското образование, бе връчен от Регионален инспекторат по образованието – Варна на десет директори на училища от област Варна, придобили право на пенсия през учебната 2015/2016 г. В последния учебен ден - 30.06.2016 г. на тържествена церемония в Градска художествена галерия "Борис Георгиев" – Варна, госпожа Венцеслава Генова - началник на РИО – Варна поднесе почетните отличия и поздравителни адреси на:

1. Валентина Крачунова – директор на НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

2. Йорданка Юнакова – директор на СОУ „Гео Милев“, гр. Варна

3. Господинка Господинова – директор на СОУ „Елин Пелин“, гр. Варна

4. Камелия Минчева – директор на III ОУ "Ангел Кънчев", гр. Варна

5. Петър Попов – директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Варна

6. Пепа Василева – директор на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна

7. Жеко Жеков – директор на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

8. Ирма Дукова – директор на Професионална техническа гимназия, гр. Варна

9. Стефка Костадинова – директор на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна

10. Лиляна Василева – директор на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Шкорпиловци, Общ. Долни Чифлик, Обл. Варна

Почетният знак „Св. Преп. Паисий Хилендарски“, съпроводен със сертификат за авторство е дело на художника Надя Антова, млад учител от НУИ „Д. Христов“. Авторството му е посветено и дарено от госпожа Антова на РИО – Варна в знак на уважение и признателност към учителството на Варна.

Директорите бяха удостоени и с Плакет на кмета на Община Варна, връчен от госпожа Лилия Христова - директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. Приветствие поднесе господин Славчо Славов председател на Постоянната комисия „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна.

Музикални поздрави бяха отправени от ученици на Национално училище по изкуствата „Д. Христов“, гр. Варна.


                                                                                                                                       IMG 20160629 113312  IMG 20160630 123519  IMG 7023 1

IMG 7021 1      IMG 7028 1

II. Почетно отличие „Неофит Рилски“ за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета на учители и директори на Министерство на образованието и науката, бяха връчени на удостоените :

 1. Дарина Гаджева - учител в Първа езикова гимназия – Варна;
 2. Мария Симеонова- учител в Първа езикова гимназия – Варна;
 3. Силвана Вълева - учител в ОУ „П. Р. Славейков“ – Варна;
 4. Росица Недева - учител в ОУ „Христо Ботев“ – Варна;
 5. Адриана Трифонова - учител в ОУ „Г. С. Раковски“ – Варна;
 6. Надежда Атанасова - учител в ПГТ „Проф. Д-Р Ас. Златаров“- Варна;
 7. Галина Севастакиева - учител в ПГЕ – Варна;
 8. Красимира Георгиева - директор на ОДЗ № 3 „Делфинче“ – Варна;
 9. Таня Жекова - учител в ЦДГ №43 „Синчец“ – Варна;
 10. Стамена Христова - учител в ЧДГ „Мечтатели“ – Варна.

III. Сертификати за оказана институционална подкрепа и проявен професионализъм при организиране и провеждане на значимите за Регионалната образователна политика Национално външно оценяване и прием на ученици след завършен VІІ класна директорите на следните училища:

 1. Веселин Михалев, ОУ „Добри Чинтулов”
 2. Стоянка Велянова, ОУ „Цар Симеон І”
 3. Светлан Илиев, VІІІ СОУПЧЕ „А. С. Пушкин”
 4. Петко Петков, СОУ „Св. Кл. Охридски”
 5. Калина Нушева, СОУ „Димчо Дебелянов”
 6. Веселина Тотева, ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”
 7. Йорданка Юнакова, СОУ „Гео Милев”
 8. Теодора Кателиева, пом.-директор в VІІІ СОУПЧЕ „А. С. Пушкин”
 9. Петранка Захос, ОУ „Йордан Йовков”
 10. Сияна Филипова, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
 11. Янка Котларова, ОУ „А. Страшимиров”
 12. Ирина Георгиева, І ОУ 
 13. Господинка Господинова, СОУ „Елин Пелин”
 14. Даринка Божинова, СОУ „Пейо Кр. Яворов”
 15. Веселина Манолова, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
 16. Павлина Мандажиева, ОУ „Стоян Михайловски”
 17. Даниела Петкова, ОУ „Стефан Караджа”
 18. Красимир Димитров, ОУ „Васил Друмев”
 19. Стела Христова – Колева, НУ „Васил Левски”
 20. Албена Комитова, ОУ „Васил Априлов”
 21. Ана Янкова, ОУ „Иван Вазов”
 22. Димитър Димитров, ОУ „Св. Иван Рилски”
 23. Даниела Игнатова, ІІ СОУ „Неофит Бозвели”
 24. Александрина Величкова, ОУ „Кап. Петко войвода”
 25. Камелия Минчева, ІІІ ОУ „Ангел Кънчев”
 26. Мария Нестерова, VІІ СОУ „Найден Геров”
 27. Жечка Георгиева, ВТГ „Георги С. Раковски”
 28. Галина Германова, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”
 29. Валентина Крачунова, НГХНИ „К. Преславски”
 30. Таня Петрова, ОУ „П. Р. Славейков”
 31. Янка Бакалова, ПГИ „Д-р Иван Богоров”
 32. Ирма Дукова, ПТГ
 33. Магдалена Вуцова, ПГСАГ „Васил Левски”
 34. Юлияна Йорданова, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Ст. Оряхово
 35. Веска Вълканова, СОУ„Св. Св. Кирил и Методий”, Белослав
 36. Евелина Янчева, СУ „Георги Бенковски”
 37. Марияна Митева, СОУ „Васил Левски”, Вълчи дол
 38. Александър Александров, СОУ „Св. Кл. Охридски”, Дългопол
 39. Веселин Василев, Първа езикова гимназия
 40. Павлин Петков, МГ „Д-р Петър Берон”
 41. Петър Попов, ОУ „Отец Паисий”
 42. Гергана Япаджиева, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”
 43. Искра Неделчева, пом.-директор в ОУ „Отец Паисий”

IV. Сертификати за оказана институционална подкрепа и проявен професионализъм при организиране и провеждане на Национални олимпиади и състезания

 1. Гергана Япаджиева, директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”
 2. Павлин Петков, директор на МГ „Д-р Петър Берон”
 3. Ася Чилингирян, директор на ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов”

V. Сертификати за оказана институционална подкрепа и проявен професионализъм при организиране и провеждане на Зонални ученически първенства

 1. Веселин Василев, директор на Първа езикова гимназия
 2. Павлина Мандажиева, ОУ „Стоян Михайловски”

VI. Сертификати за междуинституционално сътрудничество и прилагане на иновативни методи за приобщаващо обучение на деца и ученици със СОП

 1. Пенка Генадиева директор на ЧДГ Мечтатели”гр. Варна
 2. Иванка Николова директор на ІІ ОУ Никола Йонков Вапцаров”гр. Варна

VII. Грамота за оказана междуинституционална подкрепа и проявен професионализъм при подпомагане на организирането и провеждането на значими за Регионалните образователни политики дейности на Регионален инспекторат по образованието – Варна

 1. Христо Дипчиков , директор на НУИ „Добри Христов“ – Варна
 2. Надя Антова, учител в НУИ „Добри Христов“ - Варна

oblaci

*******************************************

 Свободни места за ученици в първи клас 

27.06.2016 г.

Статистика с минимални и максимални балове по паралелки от първи етап на класиране 

*******************************************

 Резултатите от първо класиране на ученици, завършили седми клас могат да се проверят по ЕГН и входящ номер на http://7klas.mon.bg/

На хартиен носител ще бъдат обявени и разлепени в сградите на следните училища: ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"- Варна, СОУ "Димчо Дебелянов" - Варна и СОУ "Св. Кл. Охридски" - Варна

17.06.2016 г.

Комисиите за приемане на документи за кандидатстване по утвърден държавен план-прием след завършен VII клас няма да работят на 18 и 19.06.2016 г. - събота и неделя.

*******************************************

Свободни места за ученици в първи клас на 17.06.2016 г.

14.06.2016 г.

На 19.06.2016 г. в 20.00 часа в предаването по БНТ 2 „Надиграй ме в училище” малкият танцов ансамбъл на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна ще се състезава на финал срещу шест училища от цяла България. Победителят от надиграването ще се излъчи въз основа на оценки на жури и зрителски вот чрез СМС гласуване на живо. Искрено се надяваме на вашата подкрепа, за да се представи достойно Варна като град с богати културни традиции и постижения, със сериозна и далновидна политика за опазване и развитие на танцовото изкуство.

 *******************************************

09.06.2016 г.

Резултати от проверка на способностите в седми клас по :

08.06.2016 г.

Варна е единственият регион с повишени резултати от Държавните зрелостни изпити по Български език и литература.

Зрелостниците от Първа езикова гимназия - Варна и ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна - гордост за област Варна!
РИО - Варна поздравява дванадесетокласниците от двете училища, техните учители и семействата им за постигнатите високи резултати на държавните зрелостни изпити и им пожелава успешна житейска реализация и постигане на мечтите им.

*********************************

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ,

На 09.06.2016 г. от 14,00 ч. в Актовата зала на ІV ЕГ „Фр. Ж. Кюри“, гр. Варна, ще се проведе информационна среща във връзка с приема на документи за ученици кандидатстващи след VІІ и VІІІ клас през учебната 2016/2017 г. година.

 07.06.2016 г.

Резултатите от държавните зрелостни изпити може да проверите на следните адреси: http://rezultati.zamaturite.bg и  http://zamaturite.bg/rezultati

 06.06.2016 г.

Заявления за класиране на първи етап (от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.) ще се подават в следните училища:

 • ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0300001 до 0300628;
 • ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0300630 до 0301209, както и ученици от други региони;
 • СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0301210 до 0301811;
 • VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0301812 до 0302724;
 • СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0302728 до 0303629.
 • Заявление за първи (трети) етап на класиране

 ***************************************

Училища от Бургас, Варна и Карнобат си заслужиха участие в програма "Евроскола" на ЕП в Страсбург

03.06.2016 г.

Статистики от национално външно оценяване в 7 клас:

Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на хартиен носител и разлепени в сградите на следните училища: ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"- Варна, СОУ "Димчо Дебелянов" - Варна и СОУ "Св. Кл. Охридски" - Варна

По ЕГН и входящ номер резултатите могат да бъдат проверени на http://7klas.mon.bg/ 

02.06.2016 г.

140-Botev

 **********************************************

 Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните общински училища  на територията  на област Варна - заповед, заявление и декларация:

 • III ОУ "Ангел Кънчев" - гр. Варна
 • ОУ „Отец Паисий”- гр. Варна
 • СОУ „Гео Милев”- гр. Варна
 • СОУ „Елин Пелин”- гр. Варна
 • НГХНИ „Константин Преславски”- гр. Варна
 • НУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Шкорпиловци

 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните държавни училища  на територията  на област Варна - заповед, заявление и декларация:

 • ПТГ - гр. Варна;
 • ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна

 27.05.2016 г.

Обява процедура за подбор по документи за длъжността "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна - приключена

26.05.2016 г.

§ в. „АЗ БУКИ“ – бр. 21 от 26 май т.г., се публикуват заповеди на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

С документите се обявяват свободни места за учители в Европейските училища – Брюксел I, Брюксел II, Люксембург II и Франкфурт на Майн.

Заповедите са на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Конвенцията за определяне на Статута на Европейските училища и необходимостта от номиниране на български учител в тях.

За повече информация: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

24.05.2016 г.

24-05-2016

16.05.2016 г.

Семинар за споделяне на опит от Европейски образователен проект „Мостове към бъдещето – мотивиране на учениците за изучаване на езици чрез иновационни методи в обучението” по програма Еразъм +

13.05.2016 г.

Заповед № РД09-640/12.05.2016 г. на МОН за определяне на 25.05.2016 г. за неучебен ден

12.05.2016 г.

 В брой (бр. 19 от 12.04.2016 г.) вестник „Аз Буки“ публикува

Приложение с примерни тестове за седмокласници, национално външно оценяване 2016 г.

Тестовете са разработени от експерти на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование на МОН.

От началото на годината вестникът публикува примерни тестове, включващи учебно съдържание от IV- VII клас. Досега са публикувани тестове с „ключ“ за верните отговори по:

  • Човекът и природата за V и VI клас
  • Български език и литература за VII клас
  • География и икономика за VII клас
  • История и цивилизация за VII клас
  • Математика за VII клас
  • Английски език – VI клас
  • Немски език – VII клас
  • Химия и опазване на околната среда – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10.05.2016 г.

KIM

05.05.2016 г.

§ В. „АЗ БУКИ“ - анонс към новия бр.18 (5 - 11 май 2016 г.)

04.05.2016 г.

Заповед за определяне на 19.05.2016 г. за неучебен ден, в който да бъде проведен спортен празник за учениците от училищата на територията на Република България.

03.05.2016 г.

Открит урок по английски език в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай   Хайтов“, гр. Варна

01.05.2016 г.

velikden

28.04.2016 г.

velikden-28042016

Вестник „Аз Буки“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от IV – VII клас.
Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН.
В новия брой на в. „Аз Буки“ – бр. 17 от 28 април т.г., ще намерите примерен тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ за VIIклас – учебна 2015/2016 г.
През 2016 г. в. „Аз Буки“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в IV – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и икономика“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Математика“ – VII клас.
 • В бр. 9 от 2 март – тест по „Английски език“ – VII клас.
 • В бр. 10 от 10 март – тест по „Немски език“ – VII клас.
 • В бр. 11 от 17 март – тест по „Химия и опазване на околната среда“ – VII клас.
 • В бр. 15 от 14 април – тест за Национално външно оценяване по „Човекът и природата“ – IV клас

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

21.04.2016 г.

 На 19 април 2016 година Н. П. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Република Франция в България, връчи отличителните знаци на Кавалер на Националния орден на Академичните палми на учител от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна.

 16.04.2016 г.

    На 15 април 2016г. в гр. Варна се проведе среща на г-н Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката и г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители с педагогически специалисти от областта, организирана от Регионален инспекторат по образованието, гр. Варна по инициатива на Синдиката на българските учители. Събитието бе в продължение на провежданите от РИО Варна дейности за запознаване на образователната общност с новите правила и политики, въвеждани със Закона за предучилищното и училищното образование. На срещата присъстваха г-жа Лилия Христова, директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна и г-н Веселин Рашев, председател на СБУ Варна.

sreshta-1-15042016sreshta-2-15042016
     

   При откриването на срещата началникът на РИО Варна г-жа Венцеслава Генова поздрави г-жа Янка Такева за получената висока държавна награда – орден „Стара планина“ първа степен - и подчерта значимостта на традиционно доброто партньорство между инспектората и социалните партньори в подкрепа на осигуряването на качествено образование и условия на труд в образователните институции.
        В своето обръщение към събраните в актовата зала на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" повече от 200 директори и учители г-жа Янка Такева сподели за работата на синдиката в тристранния отраслов съвет по разработване на подзаконовите актове към новия Закон за предучилищното и училищното образование.

sreshta-3-15042016sreshta-4-15042016
     

  Заместник-министър Стаматов разясни политиката на МОН за предстоящото провеждане на ДЗИ, работата по създаването на нови наредби за ДОС, проблемни моменти по стартирането на учебната 2016/2017г. и отговори на зададени от присъстващите въпроси.

sreshta-5-15042016sreshta-6-15042016
        В края на срещата г-жа В. Генова още веднъж подчерта, че  Регионалният инспекторат ще продължи да прилага националните и областните образователни политики в партньорство и взаимодействие с Министерство на образованието и науката, с педагогически специалисти и директори, със социалните партньори и  работодателските организации, с общинските администрации и родителите. Проведеното наскоро пилотно апробиране на атестиране показа, че при добра информационна и разяснителна кампания, съпътствана от сътрудничество със заинтересованите страни,  въвеждането на нови политики, правила и норми може да стане плавно и без социално напрежение.

sreshta-7-15042016sreshta-8-15042016

12.04.2016 г.

Регионален инспекторат по образованието –град Варна поздравява лауреатите и победителите в национални олимпиади и състезания и изказва благодарности за усилията на учителите, подготвили своите възпитаници за достойното им представяне.

Оценяваме стремежа към победа на всички доказали себе си в конкурентна среда с връстниците си и насърчаваме стремежа им към признание и изява на заложби и възможности за радост на учителите, родителите и съгражданите им. Солидарни сме с любовта към знанието на варненските ученици в името на общата кауза за прогрес на българското образование

Лауреати от национален кръг на олимпиада по руски език:

 • Александр Нетронин – XII клас – VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна;
 • Ирина Гарановская – XII клас - VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна;

Лауреати от национален кръг на олимпиада по немски език:

 • Елена Александрова – XII клас – Първа езикова гимназия – гр. Варна;
 • Велислава Чавдарова - XII клас - Първа езикова гимназия - гр. Варна;
 • Мирела Милева - XII клас - Първа езикова гимназия - гр. Варна;
 • Теодора Събкова - XII клас - Първа езикова гимназия - гр. Варна.

Лауреати от национален кръг на олимпиада по испански език:

 • Калоян Стефанов – XII клас – IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ – гр. Варна;

Лауреати от национален кръг на олимпиада по френски език:

 • Мария Чернева – XII клас – IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ – гр. Варна;

Победители от национален кръг на олимпиада по руски език:

 • Игор Семенов – VIII клас - ЧСОУ „Юрий Гагарин“ – с. Близнаци;
 • Донат Елдеев – IX клас - СОУ „Гео Милев“ – гр. Варна;
 • Маргарита Петухова – IX клас - МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна;

Победители от национален кръг на олимпиада по немски език:

 • Розмари Генова - Първа езикова гимназия - гр. Варна

Победители от национален кръг на олимпиада по испански език:

 • Косара Бакалова - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна

Победители от национален кръг на олимпиада по френски език:

 • Венета Стоева - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна
 • Димана Стоянова - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна
 • Христина Митева - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна

 Победители от национален кръг на олимпиада по английски език:

 • Стефан Краев - Първа езикова гимназия - гр. Варна

На всички класирани за предстоящите национални кръгове на олимпиади, РИО – Варна пожелава успех и отлично представяне!

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/