Архив - януари - март 2017 година

27.03.2017 г.

РУО - Варна пожелава здраве, много радостни мигове от постигнати високи резултати на всички ученици, учители и техните семейства. Очакваме още много награди, увеличаващи гордостта на варненското образование.

Информация от състезание по професии - "Най-добър млад барман", "Най-добър млад хлебар-сладкар", "Най-добър млад готвач" и "Най-добър млад сервитьор" - регионален кръг

25.03.2017 г.

blagovec

24.03.2017 г.
През учебната 2016/2017 година за пореден път учениците от СУ „Елин Пелин“- град Варна участват в музикално – фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от НМФС „Орфеево изворче“ и община Стара Загора.
Националният детски музикално – фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ е включен в програмата на Министерство на културата за закрила на деца с изявени дарби.
Екипът на Регионално управление на образованието – Варна поздравява танцовия състав на СУ „Елин Пелин“ – Варна с ръководител Тодор Тодоров, завоювал първо място с награда диплом и златна лира и детския танцов състав с ръководител Галя Желева завоювал второ място с награда диплом и сребърна лира, и пожелава нови професионални успехи и творчески устрем в качественото обучение, възпитание и развитие на талантливите ученици!
Да се множат наградите, радостта и удовлетвореността от високите постижения на учениците, родителите и учителите в името на българската традиция, българското настояще и българското бъдеще.
Желая здраве на всички, донесли поредната гордост на варненското образование!

Снимки от конкурса

21.03.2017 г.

Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Варна са организатори, през учебната 2016-2017 г. на XLIX Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Като партньори със значителен принос в подготовката и организацията на олимпиадата се включиха предприятията от химическата промишленост в град Девня - „Солвей соди“АД, Девня Цимент и Агрополихим – Девня.
Домакини на този престижен форум, в периода от 17.03.2017 г. до 20.03.2017 г. бяха Санитарно оздравителен комплекс „Камчия“ и ЧСУ „Юрий Гагарин“, с. Близнаци, община Аврен, област Варна.
В олимпиадата взеха участие 120 ученици от цялата страна, ученици, имащи интерес към химията, като наука и получили най-високите резултати от състезателните кръгове на общинско и областно ниво, водени от своите учители.

На 17.03.2017 г. беше открита официално XLIX Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Участниците, организаторите и домакините получиха поздравления от Министъра на образоването и науката – проф. Николай Денков, Тодор Йотов - Областен управител на област с административен център – Варна, Началника на Регионално управление на образованието – Варна – Венцеслава Генова и домакините Санитарно оздравителен комплекс „Камчия“ и ЧСУ „Юрий Гагарин“.

Поздравителен адрес от проф. Николай Денков                               Снимки от откриването

На 18.03.2017 г. учениците от различните възрастови групи работиха по теотретичния кръг на олимпиадата.

След оспорваната надпревара участниците в Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда посетиха Солвей Соди. 120 ученици от 7 до 12 клас с изявени заложби и таланти в областта на химията имаха уникалната възможност да разгледат най-големия завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода. Те останаха впечатлени от мащабите на содовото производство и от професионализма на хората, работещи в завода.

 Спирос Номикос, изпълнителен директор на Солвей Соди, Девня, представи на учениците и техните ръководители содовия завод и визията за неговото бъдещо развитие. "Горди сме, че сме химици, защото химията е призвана да се справи с предизвикателствата пред нашата планета - глобалното затопляне, недостигът на природни ресурси и други. Ще се радвам, ако и вие един ден се занимавате професионално с химия", каза той.

Снимки от Солвей Соди

На 19.03.2017 г., използвайки богатата материално-техническата база, предоставена от домакини и спонсори, провокираща творчество и иновативност, учениците от IV състезателна група се включиха в експерименталния кръг на олимпиадата.

Снимки от 19.03.2017 г.

Официалното закриване на XLIX Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда се състоя на 20.03.2017 г. Председателят на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата – Доц. д-р Христо Чанев обяви победителите във всяка от възрастовите групи, бяха връчени награди на призьорите и бе определен съставът на отборите, които ще представят България на световните форуми. Награди бяха връчени и от спонсорите - „Солвей соди“АД, Девня Цимент и Агрополихим – Девня.

Снимки от закриването

РУО – Варна изказва своята благодарност на всички оказали съдествие при организирането и провеждането на XLIX Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда:

Госпожа Станка Шопова - Изпълнителен директор на СОК „Камчия“;
Господин Филип Ромбаут - Изпълнителен директор на Агрополихим Девня;
Господин Стефано Коста - Изпълнителен директор на Девня Цимент;
Господин Спирос Номикос - Изпълнителен директор на „Солвей Соди“ Девня;
Господин Емануил Манолов – Кмет на община Аврен;
Господин Георги Петков – Директор на СУ „В. Левски“ – гр. Девня;
Господин Руслан Скулев – Директор на ПГХХВТ „Дм. Менделеев“ – гр. Варна;
Господин Светлан Илиев – Директор на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна;
Госпожа Пенка Стоева – Директор на ЧСУ „Юрий Гагарин“, с. Близнаци;
Госпожа Ивана Николова - Директор на ОУ "Св. П. Евтимий" - гр. Белослав, общ. Белослав;
Госпожа Юлияна Йорданова – Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик;
Госпожа Мария Христова – Директор на СУ „В. Левски“, гр. Долни Чифлик;
Госпожа Таня Михалева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Пчелник, общ. Д. Чифлик;
Госпожа Янка Котларова – Директор на ОУ „Ант. Страшимиров“, гр. Варна;
Госпожа Монка Николова – Директор на ЦПЛР – ОДК Варна.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява Павел Николов, ученик от СУ "Св. Константин-Кирил Философ" – гр. Пловдив, единственият, постигнал резултат 100 т. при оценяване на резултатите. Пожелаваме на всички победители, лауреати и техните ръководители да постигат нови и все по-големи успехи в сферата на любимата наука.

 20.03.2017 г.

prolet2017

3mart-2017

 02.03.2017 г.

На 01.03.2017 г. началникът на Регионално управление по образованието, гр. Варна, връчи грамоти и награди на класираните ученици и на всички участници в традиционното Четвърто регионално състезание по информационни технологии "България - древна и млада".

Организатор и домакин на състезанието е ОУ "Цар Симеон I", гр. Варна. Участниците демонстрираха родолюбие, патриотичен устрем и много добри умения за изява на знанията чрез информационните технологии.

В тазгодишното издание участваха 109 ученици от 13 училища от област Варна, разпределени в 3 възрастови групи: I-II (компютърна рисунка), III-IV(презентация, V-VIII проект с комбиниране на информация). До регионалния етап бяха допуснати общо 86 участници, от които 29 бяха класирани и получиха награди.

В навечерието на националния празник на Република България – 3 март, Регионално управление на образованието поздравява за постигнатите успехи всички участници, техните учители и родители!

simeon1-02032017  simeon2-02032017

siemon3-020320173  simeon4-02032017

baba-marta-2017

22.02.2017 г.

Заповед № РД 09-1702/21.02.2017 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на 27 март 2017 г. за неучебен ден

16.02.2017 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "началник на отдел" отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Варна

14.02.2017 г.

Заповед № РД09-1636/14.02.2017 г. на МОН за промяна в началния час на  областните кръгове  на олимпиадите по Испански език и Немски език  - започват в 13:00 ч. на 18.02.2017 г.

31.01.2017 г.

Заповед № РД09-70/17.01.2017 г. за обявяване на свободно място за длъжността "учител" в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - гр.Прага, Чешка република - заповедта е публикувана и в брой 4 от 26.01.2017 г. на вестник "Аз Буки".

30.01.2017 г.

Обява за длъжността „началник на отдел” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Варна

 Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "старши експерт по приобщаващо образование", отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност" в РУО - Варна

20.01.2017 г.

Със заповед № РД09-143/20.01.2017 г. на МОН , 19.01.2017 г. и 20.01.2017 г. са определени за неучебни дни в СУ "Хр.Ботев" - Ветрино

18.01.2017 г.

Със заповед № 14/18.01.2017 г. на кмета на община Ветрино, 18.01.2017 г. е определен за неучебен ден в СУ "Христо Ботев" - Ветрино

 12.01.2017 г.

Със заповед №РД-07-84/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Голица, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището

 12.01.2017 г.

Обява за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

11.01.2017 г.

 • Със заповед №РД07-192/11.01.2017 г. на директора на СУ "Л/Каравелов" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден за учениците вечерна форма на обучение в училището
 • Със заповед на директора на ОУ "Д. Войников" - Каменар, 11.01.2017 г., 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №РД-07-40/11.01.2017 г. на директора на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Шкорпиловци, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №РД09-201/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Капитан Петко войвода", 12.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-213/11.01.2017 г. на директора на СУ "Хр. Ботев" - Ветрино, 12.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-03/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Ботев" - Николевка, 12.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-112/11.01.2017 г. на директора на НУ "Хр. Ботев" - Снежина, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №21/11.01.2017 г. на кмета на община Аксаково, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училищата ОУ "Св. Кл. Охридски" - Изворско, ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово, ОУ "Хр. Смирненски" - Въглен
 • Със заповед № 247/11.01.2017 г. на директора на ПГЗГС - Стефан Караджа, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед № РД-08-173/11.01.2017 г. на директора на ОУ "В. Левски" - Михалич, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №РД-08-81/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - Червенци, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №РД07-3/11.01.2017 г. на директора на ПГССТ - Бяла, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №1002-12/11.01.2017 г. на кмета на община Девня, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училищата от община Девня
 • Със заповед №РД07-361/11.01.2017 г. на директора на СУ "В. Левски" - Вълчи дол, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №РД-07-106/11.01.2017 г. на директора на СУ "Н. Хикмет" - Медовец, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед № РД 07-73/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Климент Охридски"- Стефан Караджа, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед № РД-09-62/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Ботев" - Цонево, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед № РД09-156/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Отец Паисий"  - Бяла, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед № РД07-147/11.01.2017 г. на директора на ПУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кривня, 11.01.2017 г. и 12.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №312/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-315/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Градинарово, 11.01.2017 г. е обявен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД09-143/11.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Ботев" - Житница, 11.01.2017 г. е обявен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД07-269/11.01.2017 г. на директора на ПГСС "Земя" - Провадия, 11.01.2017 г. е обявен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-212/10.01.2017 г. на директора на СУ "Хр. Ботев" - Ветрино, 11.01.2017 г. е обявен за неучебен ден в училището

10.01.2017 г.

Важно за родители и ученици!

Предвид влошена та метеорологична обста новка , директорите на училища та ще извинява т допусна тите отсъствия от ученици, които в утрешния учебен за тях ден (11.01.2017 г.) не успеят да отида т на училище.

Родителите следва да осъществят конта кт с кла сния ръководител на детето си.

На директорите на училища та ще бъда т да дени ука за ния за реда за извинява не на отсъствията .

10.01.2017 г.

 • Със заповед №РД-07-115/10.01.2017 г. на директора на I ОУ - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-37/10.01.2017 г. на директора на ЧПГУТ "К. Фотинов" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД05-1541/10.01.2017 г. на директора на НГХНИ "К. Преславски", 11.01.2017 г. и 12.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №РД-08-604/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Ст. Михайловски" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №433/10.01.2017 г. на директора на НУИ "Д. Христов" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-222/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Иван Вазов" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-94/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-335/10.01.2017 г. на директора на ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-262/10.01.2017 г. на директора на ОУ "К. Арабаджиев" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-445/10.01.2017 г. на директора на СУ "П. Кр. Яворов" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-746/10.01.2017 г. на директора на Първа езикова гимназия - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-001/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Васил Левски" - Поляците, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-09-200/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Капитан Петко войвода" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД07-292/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-02/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-471/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Старо Оряхово, 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са определени за неучебни дни в училището
 • Със заповед №РД-09-290/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Ботев" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед № РД07-115/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед № РД-07-332/10.01.2017 г. на директора на СУ "Св. Кл. Охридски" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед № РД-09-734/10.01.2017 г. на директора на ПГЕ - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед № РД-09-113/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Св. Кл. Охридски"  - Константиново, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-43/10.01.2017 г. на кмета на община Долни чифлик, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден за училищата от община Долни чифлик
 • Със заповед №РД07-148/10.01.2017 г. на директора на НУ "В. Левски" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД-07-1126/09.01.2017 г. на директора на СУ "Д. Дебелянов" - Варна, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №РД07-574/09.01.2017 г. на директора на СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово, 11.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището
 • Със заповед №77/10.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Смирненски" - Въглен, 10.01.2017 г. е определен за неучебен ден в училището

09.01.2017 г.

09.01.2017 г. (понеделник) е неучебен ден за училищата в област Варна, съгласно заповеди на кметовете на общини или директори на училища, до които достъпът е затруднен, поради тежки метеорологични условия

 Важно!

Заради лошите метеорологични условия се препоръчва на всички училища, които на 09.01.2017 г. (понеделник) ще провеждат образователен процес, учебният им ден да започне в 8.30 часа и да приключи в 17:30 часа, с оглед на това придвижването на ученици и учители да бъде в светлата част на деня

 09.01.2017 г.

 • Със заповед №39/09.01.2017 г. на кмета на община Варна, 10.01.2017 г. е обявен за неучебен ден за училищата в община Варна
 • Със заповед №РД07-152/09.01.2017 г. на директора на ОУ "Хр. Ботев" - Чернево, 11.01.2017 г. е обявен за неучебен ден в ОУ "Хр. Ботев" - Чернево
 • Със заповед №37/09.01.2017 г. на кмета на община Вълчи дол, дните 10.01.2017 г. и 11.01.2017 г. ще бъдат неучебни за училищата в община Вълчи дол
 • Със заповед №51/09.01.2017 г. на кмета на община Провадия, 10.01.2017 г. е обявен за неучебен ден за училищата в община Провадия
 • Със заповед №13/09.01.2017 г. на кмета на община Ветрино 10.01.2017 г. ще бъде неучебен ден за училищата в община Ветрино
 • Със заповед № 16/09.01.2017 г. на кмета на община Дългопол 10.01.2017 г. е обявен за неучебен ден за училищата в община Дългопол
 • Със заповед на кмета на община Ветрино  09.01.2017 г.  ще бъде неучебен за училищата в община Ветрино
 • Със заповед №РД0700-8/09.01.2017 г. на кмета на община Бяла, дните 09.01.2017 г., 10.01.2017 г. и 11.01.2017 г. ще бъдат неучебни за училищата в община Бяла
 • 09.01.2017 г. е неучебен ден за ОУ "Хр. Смирненски" - Въглен, ОУ "Св. Кл. Охридски" - Кичево(заповед №133-РД-066/09.01.2017 г.), ОУ "Св. Кл. Охридски" - Изворско (заповед №РД09-57/09.01.2017 г) и ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово (заповед № 372-РД-07/09.01.2017 г.) от община Аксаково.
 • Със заповед №1002-9/09.01.2017 г. на кмета на община Девня - 09.01.2017 г. е обявен за неучебен ден за училищата в община Девня

 08.01.2017 г.

 • Със заповед на кмета на община Белослав, дните 09.01.2017 г. и 10.01.2017 г. ще бъдат неучебни за училищата в община Белослав
 • Със заповед №РД-35/09.01.2017 г. на кмета на община Долни чифлик, дните 09.01.2017 г. и 10.01.2017 г. ще бъдат неучебни за училищата в община Долни чифлик

 07.01.2017 г.

 • Заповед №45/07.01.2017 г. на кмета на община Провадия за обявяване на 09.01.2017 г. за неучебен ден за училищата в община Провадия
 • Заповед №34/06.01.2017 г. на кмета на община Вълчи дол за обявяване на 09.01.2017 г. за неучебен ден за училищата в община Вълчи дол
 • Със заповед №12/09.01.2017 г. на кмета на община Аврен, дните 09.01.2017 г., 10.01.2017 г. и 11.01.2017 ще бъдат неучебни за училищата в община Аврен

06.01.2017 г.

 • Заповед №25/06.01.2017 г. на кмета на община Варна за обявяване на 09.01.2017 г. за неучебен ден за училищата в община Варна
 • Заповед №15/06.01.2017 г. на кмета на община Суворово за обявяване на 09.01.2017 г. и 10.01.2017 г. за неучебни дни в училищата в община Суворово
 • Заповед №12/06.01.2017 г. на кмета на община Дългопол за обявяване на 09.01.2017 г. за неучебен ден в училищата в община Дългопол

06.01.2017 г.

Заповед №1002-8/05.01.2017 г. на кмета на община Девня за отменяне на Заповед №1002-6/03.01.2017 г.

Заповед № 11/04.01.2017 г. на кмета на община Суворово за отменяне на Заповед №1/03.01.2017 г.

Заповед № 7/04.01.2017 г. на кмета на община Аврен за отменяне на Заповед № 2/03.01.2017 г.

Заповед №11/06.01.2017 г. на кмета на община Ветрино за отменяне на заповед №2/04.01.2017 г.

Заповед №14/04.2017 г. на кмета на община Варна за отменяне на Заповед №4790/30.12.2016 г.

Заповед № 35/06.01.2017 г. на кмета на община Вълчи дол за отменяне на Заповед №2/03.01.2017 г.

04.01.2017 г.

Заповед №РД09-9/04.01.2017 г. на МОН за обявяване на 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. за неучебни дни за учениците от цялата страна

04.01.2017 г.

 • Със заповед №1/03.01.2017 г. на кмета на община Белослав, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Белослав.
 • Със заповед №2/04.01.2017 г. на кмета на община Ветрино, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Ветрино
 • Със заповед № РД0700-2/04.01.2017 г. на кмета на община Бяла, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Бяла
 • Със заповед №2/03.01.2017 г. на кмета на община Вълчи дол, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Вълчи дол

03.01.2017 г.

Във връзка с множество запитвания и обявени неучебни дни със заповеди на кметовете в общини от област Варна, Ви информираме, че планираните олимпиади на 07.01.2017 г. /събота/ и 08.01.2017 г. /неделя/ ще бъдат проведени по утвърдения график.

03.01.2017 г.

 • Със заповед №1002-6/03.01.2017 г. на кмета на община Девня, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Девня
 • Със заповед №РД-1/03.01.2017 г. на кмета на община Долни чифлик, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Долни чифлик
 • Със заповед №2/03.01.2017 г. на кмета на община Аврен, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Аврен
 • Със заповед №1/03.01.2017 г. на кмета на община Дългопол, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата в община Дългопол
 • Със заповед №1/03.01.2017 г. на кмета на община Суворово, дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни за училищата в община Суворово.
 • Със заповед №4790/30.12.2016 г. на кмета на община Варна дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. са обявени за неучебни за училищата в община Варна.
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/