Архив - юли - септември - 2017 година

27.09.2017 г.

Информация за състезание за ученици, което ще се проведе на 29.09.2017 като част от програмата на Нощ на учените - Варна 2017

15092017

14.09.2017 г.

ВАЖНО!!!

С писмо №9105-294/14.09.2017 г. на МОН е разрешено по изключение да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2016/2017 година в срок до 10.10.2017 г. Разрешението се отнася за ученици, които са получили слаби оценки на поправителните изпити по не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни часове или задължителната, задължителноизбираемата или профилираната/професионалната подготовка.

11.09.2017 г.

Списък с допуснатите и недопуснатиоте кандидати за длъжността "старши експерт по математика" в отдел ОМДК

24.08.2017 г.

Обява за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

21.07.2017 г.

Заповед №РД2848/21.07.2017 г. на МОН за свободни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия

19.07.2017 г.

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповед №РД09-2834/19.07.2017 г. за свободно място за длъжността "начален учител" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република

14.07.2017 г.

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от трето класиране. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: http://priem.mon.bg

10.07.2017 г.

Свободни места в профилирани и професионални паралелки, за ученици завършили VII клас

05.07.2017 г.

Статистика от второ класиране - минимален и максимален бал

04.07.2017 г.

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от второ класиране. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: http://priem.mon.bg

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/