baner rio 1

Взаимодействие между училищната общност и родителите

27.11.2023 г.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВОТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

04.05.2023 г.

Концепция за работа с родителите:

1. СУ "Н. Хикмет" - с. Медовец

2. СУ "В. Левски" - гр. Вълчи дол

3. ОУ "Добри Войников" - с. Каменар

01.12.2023 г.

"Видеоклип на тема: „Разпознаване и реакция при насилие и нездравословни методи за отглеждане на децата“

24.11.2022 г.

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите "Модерни учители и родители - партньорство между училището и семейството" за учебната 2022 - 2023 година.

18.03.2022 г.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

03.11.2021 г.

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите "Модерни учители и родители - партньорство между училището и семейството"

26.01.2021 г.

За вас, родители: Как да подготвим детето си за учебната година?

14.12.2020 г.

Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот - ПГ „Св.Димитър Солунски“, гр. Белослав

COVID 19 новото предизвикателство пред семейството и училището - ОУ “Д р Петър Берон” с. Приселци общ. Аврен, обл. Варна

Групи за бърза комуникация: УЧИТЕЛИ - РЪКОВОДСТВО; УЧИТЕЛИ - РОДИТЕЛИ; УЧИТЕЛИ - УЧЕНИЦИ - СУ „Елин Пелин “, гр. Варна, III ОУ „Ангел Кънчев “, гр. Варна

Моите права и правата на другите - екип на СУ "Д. Дебелянов", гр. Варна и РУО - Варна

Професия ветеринарен лекар - Кариерно ориентиране

Професия граничен полицай - Кариерно ориентиране

От малка мечтая да стана…. Сладкар

10.11.2020 г.

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите "Модерни учители и родители - партньорство между училището и семейството" 

25.10.2019 г.

Концепция за за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

Правилник за дейността на центровете по медиация в училище

Добри практики

Регламент на конкурса "Как да направим училищния двор по-привлекателен"

Модел на "Училище за родители"

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

Заповед №РД06-194/19.02.2018 г. на началника на РУО - Варна за промяна на членовете на екипа

Заповед №РД06-165/08.02.2018 г. за утвърждаване на концепция и регионален екип за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда

Концепция

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева