Архив - януари - март 2018 година

28.02.2018 г.

Във връзка с влошената метеорологична обстановка в област Варна дните, 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г. ще бъдат неучебни дни за всички училища от областта (заповед №РД09-347/28.02.2018 г. на МОН)

28.02.2018 г.

 Преустановени учебни занятия в:

1. Община Белослав - всички училища в общината - за 28.02.2018 г. (заповед №148/28.02.2018 г.)

2. Община Провадия - всички училища в общината - за 28.02.2018 г. (заповед №446/28.02.2018 г.)

BabaMarta-uchilishta

27.02.2018 г.

Преустановени учебни занятия в:

1. Община Аксаково:

 • СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №РД09-598/27.02.2018 г.)
 • СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №РД-09-943/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово - за 28.02.2018 г.

2. Община Аврен - всички училища на територията на общината - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №269/27.02.2018 г.)

3. Община Ветрино - СУ "Хр. Ботев" - Ветрино - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповеди №54/26.02.2018 г. и №55/27.02.2018 г.)

4. Община Дългопол - всички училища на територията на общината - за 28.02.2018 г. (заповед №166/27.02.2018 г.)

5. Община Аксаково - всички училища на територията на общината - за 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г. (заповед №133/27.02.2018 г.)

6. Община Варна - всички училища на територията на общината - за 28.02.2018 г. (заповед №881/27.02.2018 г.)

26.02.2018 г.

Преустановени учебни занятия в:

1. Община Варна - всички училища на територията на община Варна - за 27.02.2018 г. (заповед №840/26.02.2018 г.)

2. Община Аксаково:

 • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово - за 27.02.2018 г. (заповед №582-РД-07/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Св. Кл. Охридски" - Изворско - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №РД09-185/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Хр. Смирненски" - Въглен - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г.(заповед №86/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Кичево - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г.(заповед №196-РД-09/26.02.2018 г.)

3. Община Белослав

 • СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав - за 27.02.2018 г. (заповед №РД07-225/26.02.2018 г.)

4. Община Бяла:

 • ПГССТ - Бяла - за 27.02.2018 г. , 28.02.2018 г. и 01.03.2018 г. (заповед №РД0700-65/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Отец Паисий" - Бяла - за 27.02.2018 г. , 28.02.2018 г. и 01.03.2018 г. (заповед №РД0700-65/26.02.2018 г.)

5. Община Вълчи дол:

 • СУ "В. Левски" - Вълчи дол - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ПГЗГС - Стефан Караджа- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ОбУ "В. Левски" - Михалич- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Кл. Охридски" - Стефан Караджа- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ОбУ "Св. Иван Рилски" - Червенци- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)

6. Община Девня

 • СУ "В. Левски" - Девня - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №1002-53/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №1002-53/26.02.2018 г.)

7. Община Долни чифлик - всички училища на територията на общината - за 27.02.2018 г., 28.02.2018 г. и 01.03.2018 г. (заповед №РД-494-1/26.02.2018 г.)

8. Община Суворово

 • СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -  за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №80/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Хр. Ботев" - Чернево - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №80/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №80/26.02.2018 г.)

23.02.2018 г.

На 24.02.2018 г. ще се проведе Областният кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас.Училище-домакин на олимпиадата е ОУ „Георги Сава Раковски“ – Варна. НАЧАЛО НА ОЛИМПИАДАТА – 9.00 ЧАСА.  Учениците да се явят до 8.30 часа на 24.02.2018 г.

За предотвратяване на евентуално напрежение при влизане в сградата на голям брой допуснати ученици /240/ е необходимо ученикът да носи в изпитния ден:

 • документ за самоличност /ученическа лична карта/;
 • индивидуалната информацията /№ на зала; имена на ученика; име на училище, населено място/, получена от класния ръководител.

21.02.2018 г.

Стажантски позиции  в РУО - Варна за децентрализирана кампания Програмата за студентски стажове в държавната администрация за месеците май и юни.

 • Студенти от следните направления:

-          Администрация и управление;

-          Икономика;

-          Информатика и компютърни науки;

-          Комуникационна и компютърна техника;

-          Обществени комуникации и информационни науки;

-          Педагогика;

Кандидатстването се извършва чрез специализирания портал на Министерски съвет: http://staj.government.bg/     

 • Кандидатите ще подават документи в периода 16.02.2018 г. – 18.03.2018 г.
 • Интервютата ще се проведат до 27.03.2018 г.
 • Класирането на кандидатите ще се изготви до 30.03.2018 г.
 • Потвърждаване на кандидатите за провеждането на стажа до 10.04.2018 г.
 • Стажовете ще бъдат в два периода: 02.05.2018 г. – 31.05.2018 г. (20 работни дни) и 01.06.2018 г. – 29.06.2018 г. (21 работни дни).

За допълнителна информация: Мариела Янкова – старши експерт по информационно осигуряване – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и 0884 404 370

13.02.2018 г.

На 30.01.2018, в Дома на Европа в град София се проведе Конференция на Българската мрежа към Глобалния Договор на ООН за представяне на националния план за младежта по Европейския пакт с основна насоченост сътрудничество между бизнес, образователни институции и местни власти с цел развитие на търсените на пазара на труда умения у младите хора и гарантиране на успешен бизнес чрез успешна реализация на младежите.

В събитието взеха участие много компании от България, университети, училища, неправителствени организации, ангажирани в идеята за по-добро бъдеще на младите хора в България. Специален гост на конференцията беше г-н Жан Спелкенс, CSR Europe, който потвърди, че предизвикателствата, свързани с образованието и реализацията на младите хора в България са много близки до тези в Европейския съюз, като в много отношения България дава добър пример за успешни проекти в тази насока.

Проектът за професионалните паралелки в СУ „Васил Левски“ град Девня беше представен в специален панел като добър пример за екипна работа между бизнеса, образованието и местната власт.

Екипът, представил професионалните паралелки пред аудиторията, се състоя от представители на трите спонсора – „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“, зам. директорката на СУ „Васил Левски“, г-жа Радкова и кмета на община Девня, г-н Свилен Шитов, който беше приветстван много позитивно като единственият представител на местна власт на форума, ангажиран към младите хора.

Пред избрани гости от цялата страна, девненските компании разказаха за идеята и началото на проекта, започнал по инициатива на “Девня Цимент” и резлизиран с подкрепата и активното участие на “Агрополихим”, “Солвей Соди”, Община Девня и СУ Васил Левски. Бяха представени и бъдещите планове за продължаваща подкрепа към двете паралелки, както и разкриването на нова паралелка от учебната 2018/2019 година –професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството”

От своя страна г-н Шитов разясни важността от устойчиво партньорство между бизнеса и местната власт, както и участието на младите жители на град Девня и техните учители в атрактивни обучителни програми и практики.

Кметът на община Девня сподели още, че е щастлив, че бизнесът сам е предложил създаването на професионалните паралелки - нещо, което е било традиция в Девня в миналото, както и че с радост ще подкрепя инициативата и в бъдеще.

„Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“ потвърдиха ангажимента си да дадат възможност на учениците от двете професионални паралелки да посетят предприятията и да се запознаят със специалистите в професионалната сфера, за която се обучават.

devnya-su

09.02.2018 г.

Заповед №63/06.02.2018 г. на РЗИ - Варна за отменяне на противоепидимични мерки

Заповед №67/09.02.2018 г. на РЗИ - Варна за отменяне на грипна епидемия

06.02.2018 г.

Важно!

07.02.2018 г. (сряда) е учебен ден за всички ученици от училищата на област Варна

 01.02.2018 г.

Важно!

 • Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе в МГ "Д-р П. Берон" - Варна на 03.02.2018 г. от 09.00 часа.
 • Областният кръг на олимпиадите по български език и литература ще се проведе в СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна на 04.02.2018 г. от 10.00 часа.

30.01.2018 г.

Със заповед №57/30.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 31.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебния процес в училищата на територията на област Варна

 29.01.2018 г.

Със заповед №55/29.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 30.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебният процес в училищата на територията на община Варна

 22.01.2018 г.

Дните 22,23 и 24 януари 2018 г. са обявени за неучебни дни в ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово със заповед №30/22.01.2018 г. на кмета на община Суворово

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/