Защита на личните данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА   /РУО-ВАРНА/, Адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І“, № 32

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:

ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, Д.И., Началник на РУО-ВАРНА

Тел. № 0884 404 366

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Йорданка Христова, Старши експерт по организация на средното образование

Тел. № 0884 404 359

 

Права на субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Закон за защита на личните данни

Декларация за съответствие с GDPR

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова