baner rio 1

Валидиране

Информация за валидиране на компетентности

Подпомагане на училищата за валидиране на знания, умения и компетентности придобити по неформален начин и чрез самообучение

Йорданка Христова – старши експерт по организация на средното образование – тел. 0884 404 359

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални  знания, умения и компетентности 

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева