Проект "Подкрепа за успех"

Съобщение за проект "Подкрепа за успех"

Участие или неучастие на образователната институция  в дейностите по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР

Заповед № РД09-1092 от 11.04.2019 г. на МОН

Приложение 1 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г.

Приложение 2 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г. 

Указания - проект Подкрепа за успех - актуализиран вариант по ДВ бр. 61 от 2019 г.

Приложения

Заявление за участие в проект - училище

Декларация - конфликт на интереси

Бланка - проект

Указателно писмо 1, 19.04.2019

Указателно писмо 2, 09.05.2019

Подкрепа за успех - Указания 29.07.2019

Проeкт BG05M20P001-2 финансиране

 

 

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова