baner rio 1

Архив - април - юни - 2018

14.06.2018 г.

Информация за учениците, завършил основно образование, които ще кандидатстват за учебната 2018/2019 година в държавните и общински училища от област Варна

Заявление за кандидатстване

Информация за приемането на учениците, завършили основно образование през учебната 2018/2018 г., за участие в класирането в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна за учебната 2018/2019 г.

Повече информация относно приема след завършено основно образование може да намерите в Рубриката "Прием на ученици" - "Прием след основно образование"

07.06.2018 г. 

Във връзка с изпълнение на План за дейността на Регионален методически съвет Регионално управление на образованието – Варна в партньорство с Технически университет – Варна организират Конференция на тема: „Детският и началният учител – двигател на мотивацията“, която ще се проведе в периода 26 - 27.06.2018 г. в Технически университет – Варна.

06.06.2018 г.

Статистика от изпитите по български език и математика в VII клас

05.06.2018 г.

Резултатите от изпитите по български език и литература и математика в VII клас могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg 

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика от изпитите ще бъде публикувана на 07.06.2018 г.

01.06.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на държавно неспециализирано училище и общинско училище на територията на област Варна

29.05.2018 г.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява учениците от Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, - гр. Варна, изявявили своите таланти в областта на изкуствата и завоювали призови места в национални прояви, организирани от МОН:

 • Божена Кателиева - спечелила I - во място на национален кръг на музикалното състезание „Ключът на музиката“ в категория VI клас.
 • Йово Неделчев от VII А клас - класиран на II- ро място в националния кръг на състезанието по английски език „Longman competition 2018PTE Young Learners “Breakthrough”, единственият седмокласник от град Варна и областта, заел второ място в категория Breakthrough.
 • Представителният детски танцов състав „Варненче“ с ръководители Д. Радулова и Е. Илиев спечели I - во място във възрастова група 8 – 12 год. и Специалната награда на журито на XII Музикален фестивал „Фолклорен изгрев“ под патронажа на кмета на район „Младост“ г-н Хр. Христов.
 • В националното състезание „Фолклорна плетеница“ учениците от IV клас успешно преминали областния кръг и се класирани за заключителния етап на национално ниво, който ще се проведе в гр. Пловдив в началото на месец юни.

Със своите награди и постижения младите Вапцаровци и техните учители нареждат училището на едно достойно място сред образователните институции в град Варна. Пожелаваме им успехи!

23.05.2018 г.

24mai2018

22.05.2018 г.

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерваториуми и планетариуми трябва да познават и прилагат

18.05.2018 г.

Конкурс на НК "Родолюбие"

11.05.2018 г.

Изразявам своята и на РУО – Варна благодарност към учениците, класирани от комисията към ОбСНВ – Благоевград за успешното си представяне на литературния конкурс в две теми: «Моят любим национален герой» - за ученици от 1 до 4 клас, и «Човекът – свободен и независим» - за ученици от 5 до 12 клас, както и към техните ръководители!

 1. I – IV клас – есе - Вероника Николаева Христова - II ОУ „Иван Вазов“ – Провадия – Поощрение;
 2. V – VIIклас – есе - Полина Живкова Живкова - I ОУ „Христо Смирненски“ – Провадия – III награда;
 3. VIII – XII клас – есе – Пламена Пламенова Димитрова - СУ ХНИ „К. Преславски“ – II награда;
 4. V – VII кла с– рисунка и постер – Виктория Валентинова Кръстева– СУ „Д. Дебелянов“ – Варна – III награда;
 5. VIII – XII клас – рисунка и постер – Преслава Ганева - СУ ХНИ „К. Преславски“ – II награда;
 6. VIII – XII клас – рисунка и постер – Михаил Валентинов Няголов - СУ ХНИ „К. Преславски“ - III награда;
 7. VIII – XII клас – рисунка и постер – Сияна Невелинова Панайотова – СУ ХНИ „К. Преславски“ - поощрителна награда;
 8. I – IV клас – мултимедийна презентация – Михаил Михайлов Михов - II ОУ „Иван Вазов“ – Провадия - II награда.

Резултатите от конкурса можете да видите на страницата на ОбСНВ – Благоевград – www.tinycln36t5.

03.05.2018 г.

През месец април, 2018 г. в Юнашки салон – град Варна се проведе Първото градско състезание по правоговор и правопис БУКВОПЛЕТ 2018, което се организира  в партньорство на Лайънс клуб Варна, Лайънс клуб Варна Академика и Регионално управление на образованието - Варна. Състезанието е адаптирана версия на български език на английското състезание Spelling bee, за второкласници. На територията на Община Варна, участие взеха 4 училища: VII СУ „Найден Геров“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ "Св.Климент Охридски", ОУ „Йордан Йовков“, които в продължение на два месеца проведоха класни и вътрешноучилищни кръгове.

На финалното градско състезание в Юнашки салон Варна участваха класираните на първите пет места деца от всяко училище или общо 20 второкласници, които се състезаваха със знания и емоция в областта на правописа и правоговора.

Журито, председателствано от проф. Шамонина, класира трима ученици, които се отличиха със знания за българския език за тази възраст.

pict3 pict4

Първо място: Никол Маринова – II клас в VII СУ „Найден Геров“

Второ място: Иван Ничипоренко - II клас в СУ "Св.Климент Охридски"

Трето място: Симона Саралийска - II клас в VII СУ „Найден Геров“

pict2 pict5  pict1

 Регионално управление на образованието Варна поздравява всички участници, техните учители и директори на четирите варненски училища.

19.04.2018 г.

На интернет сайта на Министерството на образованието и науката www.mon.bg  има нова рубрика “Приобщаващо образование“. Това уеббазирано пространство е създадено в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Рубриката съдържа информация за нормативните документи, свързани с приобщаващото образование, инструментариумите за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и методически указания, както и примерни образци на документи в областта на приобщаващото образование. Предстои в рубриката да бъде поместена и ценна информация, свързана с Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, в която от началото на 2017 г. членува и България в лицето на Министерството на образованието и науката.

Също така на сайта на Министерството бихте могли да използвате и препратки, като www.back2shool.mon.bg , където се споделят добри практики за взаимодействието с родителите, добри практики и материали, насочени към превенцията на насилието в образователните институции, както и много полезна информация, свързана с доставчиците на социални услуги в общността.

Рубриката „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН ще бъде допълвана и обновявана своевременно, за да бъде полезна и в помощ на директори, педагогически специалисти, родители, ученици и всички други заинтересовани страни.

19.04.2018 г.

Заповед №РД06-374/16.04.2018 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища от област Варна

 • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово
 • ОУ "Г. С. Раковски" - Варна
 • ОУ "Йордан Йовков" - Варна
 • ПГ по текстил и моден дизайн - Варна
 • Професионална техническа гимназия - Варна
 • СУ "Назъм Хикмет" - Медовец
 • ОУ "Хр. Ботев" - Житница

Заявление

Декларация

17.04.2018 г.

На 13.04.2018 г. в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Приселци в изпълнение на Плана за дейността на регионалния методически съвет към РУО-Варна във връзка с концепцията за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт на тема „Лекоатлетически упражнения – скок на дължина и на височина с два крака от място“

IMG 8804   IMG 8814 1

IMG 8819 1   IMG 8850

14.04.2018 г.

14.04.2018 г. - Ден на национален траур за жертвите на АМ "Тракия"

lenta-1404

РУО - Варна изказва своите съболезнования на близките на загиналите.

09.04.2018 г.

velikden-2018

05.04.2018 г.

На 03.04.2018 г. министър Красимир Вълчев, заедно със Стоян Пасев - областен управител на област Варна, Иван Портних - кмет на община Варна, Венцеслава Генова - началник на Регионално управление на образованието Варна, Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна, ректори на варненски университети, общественици, преподаватели и студенти присъства на тържествен водосвет за откриване на реновираната сграда на Колежа по туризъм във Варна.

С Решение № 892 от 20.10.2016 г. Министерски съвет безвъзмездно предостави за управление на Икономически университет – Варна сградата на бившата ПГМТ - Варна за нуждите на Колежа по туризъм.

dae8837f05cbae99c27945009f37b088  24653 2

24653 3 picture13314

02.04.2018 г.

 Програма „Достъп до информация“ - Граждански одит на активната прозрачност 2017

Програма „Достъп до информация“ проведе оценяване на 566 административни структури в България.
Резултати от проучването, проведено чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административни структури в системата на изпълнителната власт:

 • Регионално управление на образованието – Варна е на 11 място в класацията на 151 териториални структури в системата на изпълнителната власт, което го поставя преди всички останали РУО, включени в проучването.

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева