baner rio 1

Дистанционна форма

22.08.2023 г.

Училища, заявили провеждане на дистанционна форма на обучение за учебната 2023/2024 г., съгласно чл. 113 от Закон за предучилищното и училищното образование:
1.    ЧАСТНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“, ГР. ВАРНА
2.    ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“, ГР. ВАРНА

 

20.08.2022 г.

Училища, заявили провеждане на дистанционна форма на обучение за учебната 2022/2023 г., съгласно чл. 113 от Закон за предучилищното и училищното образование:
1.    ЧАСТНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“, ГР. ВАРНА
2.    ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“, ГР. ВАРНА

 

20.08.2021 г.

1. ЧСУ "Аз съм българче" - Варна предлага дистанционна форма на обучение по смисъла на чл.38 от Наредба

№10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за учебната 2021/2022 година

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева