baner rio 1

нРегионално управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очаквамe Вашите въпроси и мнения на електронната поща на адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и на място в РУО.

Национална телефонна линия за деца 116 111

 н   

 

Интерактивна карта на училищата за държавен план прием след VII клас за учебната 2024/2025 година в Област Варна

 
 

 

12.07.2024 г. 

Министерството на образованието и науката публикува първото класиране от приема за гимназии след 7. клас.
Проверката става в системата https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код.
Срокът за записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап е 15 – 17 юли 2024 г.

02.07.2024 г.

 Свободни места след 1 етап на класиране за ученици в V клас по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

Община Населено място Код Училище Профил Свободни места
Варна Варна 400046 Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" 2160 Математически 3
  • Подаването на заявления за участие във втори етап на класиране е в периода 03-04 юли 2024 г. включително.
  • Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 05 юли 2024 г.
  • Записване на класираните ученици на втори етап на класиране е в периода 08-09 юли включително.

 

02.07.2024 г.

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване в 7 клас.

Запознаването с писмените работи ще бъде в периода 02.07.2024 г. - 04.07.2024 г.

01.07.2024 г.

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от Националното външно оценяване в края на 7. клас.
Проверката става в системата https://infopriem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код.

27.06.2024 г.

Уважаеми родители и ученици,
Предвид започващия летен ваканционен сезон и оповестената информация за организацията на развлекателни събития, насочени към деца и юноши, апелирам за спазването на следните нормативни разпоредби, имащи отношение към специализираната закрила на деца на обществени места:
-    нормата на чл. 5 б от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;
-    спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5 а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22.00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;
-    недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.
     В случай на установяване на дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето моля да уведомите ДАЗД и/или дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес на детето за осъществяване на подходящи мерки за подкрепа.
     Желая вълнуващи летни преживявания!  

26.06.2024 г.

Заповед № РД 09 – 1660/26.06.2024 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учебната 2024/2025 година в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия. 

26.06.2024 г. 

Заповед № РД 09 – 1659/26.06.2024 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учебната 2024/2025 година в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република.

21.06.2024 г. 

РУО – Варна съобщава, че запознаването с писмените работи по математика – НВО 10. клас ще става в МГ "Д-р Петър Берон" на 24.06, 25.06 и на 26. 06. 2024 г., от 9.00 – 17.30 часа срещу документ за самоличност, служебна бележка и попълнено заявление. Запознаването с писмената работа става в присъствието на родител. Попълването на заявлението става на място.

21.06.2024 г. 

РУО – Варна съобщава, че запознаването с писмените работи по БЕЛ – НВО 10. клас ще става в ПГИ „проф. Иван Богоров“, на 24.06, 25.06 и на 26. 06. 2024 г., етаж 3, стая 311 от 9.00 – 17.30 часа срещу документ за самоличност, служебна бележка и попълнено заявление. Запознаването с писмената работа става в присъствието на родител. Попълването на заявлението става на място.

17.06.2024 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

07.06.2024 г.

Запознаването на учениците с изпитните работи по български език и литература и по математика на НВО IV клас ще се осъществи в VII СУ „Найден Геров“, град Варна, от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г. включително, от 08.00 ч. до 16.30 ч.

На запознаването с изпитните работи се допуска ученик с родителя си. Преди запознаване с проверената и оценена изпитна работа, учениците се легитимират с ученическа лична карта и служебна бележка, а родителят или настойникът - с лична карта.

30.05.2024 г.

Обява за длъжността „началник на отдел“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

 23.05.2024 г.

Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

24 май

17.05.2024 г.

Национален инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности: 

- длъжност "старши инспектор" - 1 щатна бройка в дирекция "Инспектиране" 

- длъжност "главен инспектор" - 1 щатна бройка в дирекция "Инспектиране"

- длъжност "главен инспектор" до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляря - 1 щатна бройка в дирекция "Инспектиране"

13.05.2024 г.

Информиране на родителите и учениците от РУО-Варна за провеждане на НВО 7 клас и дейности по реализиране на държавен план прием:

 

За родители с възможности за участие в срещата на 22.05.2024 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

За родители с възможности за участие в срещата на 23.05.2024 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

 

13.05.2024 г.

РУО - Варна поздравява Таня Петрова - директор на ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Варна за получената награда "Свети Иван Рилски"

05.05.2024 г.

 

Великден 24

 

26.04.2024 г.

 

Цветница 24

 

22.04.2024 г.

Със заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на министъра на образованието и науката 02 май 2024 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната и българските държавни училища в чужбина

19.04.2024 г.

Със заповед на кмета на община Аврен 02 май 2024 г. е определен за неучебен ден за всички училища на територията на община Аврен

Със заповед на кмета на община Бяла 02 май 2024 г. е определен за неучебен ден за всички училища на територията на община Бяла

Със заповед на кмета на община Долни чифлик 02 май 2024 г. е определен за неучебен ден за всички училища на територията на община Долни чифлик

18.04.2024 г.

Със заповед №1410/18.04.2024 г. на кмета на община Варна 02 май 2024 г. е определен за неучебен ден за всички общински, държавни и частни училища на територията на община Варна

Със заповед №296/17.04.2024 г. на кмета на община Аксаково 02 май 2024 г. е определен за неучебен ден за всички училища на територията на община Аксаково

10.04.2024 г. 

Заповед №24-336/08.04.2024 г. на кмета на община Вълчи дол за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "Директор" за следните детски градини: ДГ "Здравец" - гр. Вълчи дол, ДГ "Звездица" - с. Стефан Караджа, ДГ "Слънце" - с. Михалич и ДГ "Надежда Крупская" - с. Генерал Киселово

25.03.2024 г.

Национално състезание "Най-добър млад заварчик" - първо място за най-добре изготвена и представена Арт инсталация на Мартин Славов и Йордан Иванов, възпитаници на ПГ "Св. Димитър Солунски" гр. Белослав.

                          IMG-2ae69bbf1aecd10ea2a396d788c91574-V   IMG-077aae23e461c63faced66a41d92911a-V   IMG-ecb0d4362bb61efb04106418edc10c4e-V

25.03.2024 г.

Благовещение24

07.03.2024 г.

8 март24

05.03.2024 г.

Публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Надграждане на връзката на образованието с пазара на труда чрез разширяване на дуалната система на обучение в ПОО и подобряване средата на пребиваване в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ - гр. Варна“,  ще се проведе от 14:00 часа на 11 март /понеделник/ 2024 г. в Юнашки салон, гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ №1.

01.03.2024 г.

Баба Марта

28.02.2024 г.

Списък с класирани ученици от конкурса за есе: "Да напишеш музика не е толкова трудно. Най - трудно е да зачеркваш излишните ноти" - Йоханес Брамс"

16.02.2024 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор“ на общинско училище на територията на област Варна

05.02.2024 г.

До всички заинтересовани страни:

От 06.02.2024 г. се възстановява присъствения учебен процес, съгласно заповед на РЗИ - Варна

30.01.2024 г.

Със заповед №РД09-227/30.01.2024 г. на МОН за периода 31.01.2024 г. - 02.02.2024 г. се преустановява присъствения образователен учебен процес и се преминава в обучение от разстояние в електронна среда във всички училища и в ЦСОП на територията на област Варна

29.01.2024 г.

До всички заинтересовани страни:

Вторник (30.01.2024 г.) е присъствен учебен ден във всички училища в област Варна.

22.01.2024 г.

Предстои заключителен етап от обучението на учителите за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавните зрелостни изпити и от националните външни оценявания. В него ще участват само учителите, проверили и оценили съответния изискан минимален брой писмени работи по време на предходния етап. Във връзка с това допуснете до заключителния етап на обучението, за да бъдете информирани, че:
1. На 26.01.2024 г. (петък) от 10.00 до 17.00 часа трябва да проверят и да оценят 30 писмени работи.
2. Допълнителните указания за провеждането на заключителния етап ще се получават по електронен път от организаторите на обучението.
3. При възможност е необходимо да организирате изпълнението на преките си задължения така, че да не се възпрепятства участието в заключителния етап на обучението.
След обобщаване на данните за работа на всеки от обучените и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ .

18.01.2024 г.

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни броя

Националният инспектор по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляра

18.01.2024 г.

Конкурс за директор на общинска детска градина - ДГ "Незабравка" - с. Страшимирово, общ. Белослав

Заявление за участие

15.01.2024 г.

Държавен план-прием в V клас

11.01.2024 г.

Заповед №РД06-17/05.01.2024 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища на територията на област Варна.

Заявление за участие в конкурса

10.01.2024 г.

Регионално управление на образованието - Варна поздравява Дамян Накев за спечеления златен медал от международния турнир по математика WIMO Final 2023, проведен в Малайзия

20.12.2023 г.

О Б Я В А за Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура  „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

29.11.2023 г.

Във връзка с Европейската година на уменията, в периода 24-25 ноември 2023г. в гр. София по инициатива на Център за творческо обучение. се проведе Национална конференция „Умения за иновации в образованието“. На форума присъстваха много учители и директори от училища в област Варна, както и експерти от РУО Варна и Община Варна. В панелната дискусия „Лидери в образованието“ бяха отбелязани изключително успешните екипност и партньорство между РУО Варна и институциите в регионалната образователна общност.

IMG 20231124 161800 HDR 1


26.11.2023 г.

Със заповед на кмета на съответната община - 27.11.2023 г. е обявен за неучебен ден в следните образователни институции:

  • община  Аксаково - ОУ "Хр. Смирненски" - с. Въглен, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Игнатиево, ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Изворско, ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Кичево, ОбУ "Иван Вазов" - с. Любен Каравелово;
  • община Ветрино - СУ "Хр. Ботев" - с. Ветрино;
  • община Вълчи дол - СУ "В. Левски"- гр. Вълчи дол, ОбУ "В. Левски" - с. Михалич, ОбУ "Св. И. Рилски" - с. Червенци, ОУ "Кл. Охридски" - с. Стефан Караджа, ПГЗГС - с. Стефан Караджа, ДГ "Здравец" - гр. Вълчи дол, ДГ "Звездица" - с. Стефан Караджа, ДГ "Надежда Крупская" - с. Генерал Киселово и ДГ "Слънче" - с. Михалич

За всички останали образователни институции в област Варна 27.11.2023 г. е учебен ден.

 

19.11.2023 г.

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ВЪВ ВАРНА ЩЕ УЧАТ ОНЛАЙН В ПОНЕДЕЛНИК
Всички училища в община Варна в понеделник (20 ноември 2023 г.) ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда заради възникналото бедствие. Решението на министъра на образованието и науката Галин Цоков е във връзка с обявеното от кмета на община Варна бедствено положение и решение на общинския щаб.
В четири училища от общината, където е необходимо време за отстраняване на нанесените щети от урагана, обучението ще е онлайн три дни – от 20 до 22 ноември включително.
Това са ОУ "В. Друмев", ОУ "К.Арабаджиев", Първо ОУ "Св.Княз Борис Първи" и Професионална гимназия по текстил и дизайн.

19.11.2023 г.

Със заповед на кмета на съответната община - 20.11.2023 г. е обявен за неучебен ден в общините  Аксаково, Белослав, Вълчи дол и Девня.

07.11.2023 г.

7112023

06.11.2023 г.

15112023

01.11.2023 г.
Заповед №РД09-3470/31.10.2023 г. на МОН за определяне на 06.11.2023 г. (понеделник) за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната, в които има избирателни секции, разкрити по реда и при условията на Изборния кодекс, за втория тур на изборите

30.10.2023 г.
Над 250 ученици от 40 населени места в страната се включиха в седмото издание на Националния ученически конкурс за историческа памет „Будител”.  Организатори на събитието са Регионалното управление на образованието и Първа езикова гимназия в морската столица. Конкурсът се реализира под патронажа на кмета Иван Портних със съдействието на Община Варна, Регионалния исторически музей, Държавния архив, д-р Милен Врабевски – председател на Фондация „Българска памет”
 
 
12.10.2023 г.
Тържествено награждаване на отличените ученици от конкурс на Държавен Архив - Варна и РУО - Варна "Революционерите в моя роден град, през странниците на документите" 2023 г., проведено на 10.10.2023 г.
Конкурс-ДА
 
09.10.2023 г.
 
ДО ГОСПОЖА ГАЛИНА ИВАВОВА
С. Блъсково, общ. Провадия
 
06.10.2023 г.

РЕЗУЛТАТИ от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - Варна

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - Варна, както следва:
•    Първо място – Богдана Радева

05.10.2023 г.
 
Резултатите от СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ „БУДИТЕЛ“ И НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗАВЕЩАНАТА НИ СВОБОДА“ са публикувани в раздел Обществени науки
 
28.09.2023 г. 

Електронни извинителни бележки - въпроси и отговори

25.09.2023 г.

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура  „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Проектът на документите е публикуван на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1233 и в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362 на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/PublicDiscussion.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , както и в ИСУН 2020, в срок до 05.10.2023 г. включително.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от КН на ПО Методология и критерии за подбор на операцията, публикувани на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=committee&p=records (Окончателни документи от Първо заседание на КН на ПО -28.04.2023 г., архивиран файл Окончателен пакет документи, одобрени от КН на ПО).

18.09.2023 г.

Съгласно писмо на МОН с №9105-226/15.09.2023 г.  е разрешено по изключение училищата да организират и проведат допълнителна поправителна сесия, за учебната 2022/2023 година, в срок до 10 октомври 2023 г. Разрешението се отнася за ученици, получили слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмети или модули, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните учебни часове по учебен предмет от специализираната подготовка.

18.09.2023 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

14.09.2023 г.
Поздравителен адрес от министър Галин Цоков по повод откриването на новата учебна година.
 
 
 13.09.2023 г.
Поздравителен адрес от името на Окръжен съд – Варна по повод началото на новата учебна година.
 
13.09.2023 г.
Поздравителен адрес от Коста Базитов, заместник –кмет в община Варна по повод 15 септември – Началото на учебната година.
 
07.09.2023 г.
Заповед №РД09-2047/28.08.2023 г. на МОН за определяне на график на учебното време
 
05.09.2023 г.
Заповед №РД06-814/05.09.2023 г. на РУО - Варна за прекратяване на обявен със заповед №РД06-787/05.07.2022 г. конкурс за заемане на длъжността "директор"
 
30.08.2023 г.
Обява за конкурс за длъжността "старши експерт по професионално образование и обучение"
23.08.2023 г.
Национален инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности:
 - длъжност "старши инспектор" - 1 щатна бройка в дирекция "Инспектиране"
 - длъжност "главен инспектор" - 3 щатна бройка в дирекция "Инспектиране"
 - длъжност "държавен инспектор" - 1 щатна бройка в дирекция "Инспектиране"
 
 

 
 
НВО 7 клас, учебна 2022/2023 г. - Информация за ученици и родители, тук
 
Реализиране на дейности по Държавен план-прием за учебната 2023/2024 г., тук

 

10.08.2023 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомявам Ви, че резултатите от четвърто класиране след завършен 7 клас са публикувани - проверка може да се извърши в сайта https://infopriem.mon.bg/ като се изпише входящ номер и кода от служебната бележка.

Записването ще е възможно от 11.08.2023 г.  до 14.08.2023 г. в училището, където е приет ученикът.

 

04.08.2023 г.

Свободни места след 3 етап на класиране, по които може да се кандидатства на 4 етап в периода 07.08. - 08.08.2023 г.

19.07.2023 г.

Проектни идеи за дуално обучение и приобщаващо образование в рамките на публикуваната покана за представяне на Концепции за интегрирани териториални инвестиции

Уважаема госпожо директор/ Уважаеми господин директор

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 0200-437/2023 г. в РУО – Варна Ви уведомявам, че  развитието на дуалното обучение, както и част от дейностите по мярка „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ с финансиране от Програма „Образование“ 2021-2027 ще бъдат подкрепени чрез прилагане на интегриран териториален подход. Интегрираният териториален подход в България ще се осъществи чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране (NUTS 2).
На 27.06.2023 г. в системата ИСУН 2020 е публикувана покана за представяне на Концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок за представяне на предложенията 27.09.2023 г. на електронен адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d
Концепциите следва да са разработени на принципа на партньорството между различни заинтересовани страни, да отразяват потребностите на региона и да съдържат операции — проекти по съответните програми, описани в публикуваната покана. Когато в одобрената концепция за ИТИ са предвидени дейности с финансиране от Програма „Образование”, участниците (партньорите) в концепциите, които отговарят за изпълнението на тези дейности, могат да станат конкретни бенефициенти по Програма „Образование”. Планираните дейности по Програма „Образование“ за подкрепа чрез инструмента ИТИ по процедура „Развитие на дуалното обучение в професионалното образование и обучение (ПОО)” са: допълнителна професионална подготовка за ученици, информационни кампании, обучения на учители и наставници, кариерно ориентиране, пробно стажуване с фокус цифрова, зелена икономика, син растеж, индустрия 5.0 и Интегрираната стратегия за интелигентна специализация. Планираните дейности по мярка „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ са в две групи: „Ограмотяване на възрастни” и „Комплексните програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията”.
Във връзка с гореизложеното и с оглед значимостта на развитието на дуалното обучение и приобщаващото образование и образователната интеграция като приоритети  за системата на образованието следва:  
1.    Детайлно да се запознаете с публикуваната покана за разработване на Концепции за ИТИ, достъпна на адрес Guidelines_FRPI(government.bg);
2.    Да създадете екипи за разработване на Концепции за ИТИ и участвате в партньорства;
3.    Да осъществите контакт с териториалните структури на национално представителните организации на работодателите и синдикатите за подкрепа и партньорство при разработването на проектни идеи за развитие на дуалното обучение;
4.    Да участвате в дейностите по разработване на проектни идеи за развитие на дуалното обучение и приобщаващото образование и образователната интеграция в рамките на Концепциите за ИТИ.

19.07.2023 г. 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомявам Ви, че резултатите от второ класиране след завършен 7 клас са публикувани - проверка може да се извърши в сайта https://infopriem.mon.bg/ като се изпише входящ номер и кода от служебната бележка.

Записването ще е възможно от 20.07.2023 г.  до 24.07.2023 г. в училището, където е приет ученикът.

12.07.2023 г. 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомявам Ви, че резултатите от първо класиране след завършен 7 клас са публикувани - проверка може да се извърши в сайта https://infopriem.mon.bg/ като се изпише входящ номер и кода от служебната бележка.

Записването ще е възможно от 13.07.2023 г.  до 17.07.2023 г. в училището, където е приет ученикът (за участие във второ класиране се подава заявление в училището, където ученикът е приет на първо класиране.)

10.07.2023 г.

Заповед № РД 09 – 1443/07.07.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учебната 2023/2024 година в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия.

07.07.2023 г.

Обучение на външни инспектори към Националния инспекторат по образованието

28.06.2023 г. 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомявам Ви, че резултатите от изпитите в рамките на НВО в края на 7 клас са публикувани.
Можете да видите резултата от изпитите с кодовете от служебната бележка на ученика.

С писмените работи на учениците може да се запознаете съгласно публикуваните Правила, на следните дати - 29.06., 30.06. и 03.07.2023 г.


26.06.2023 г.

Заповед № РД 09 – 1261/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учебната 2023/2024 година в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия.

26.06.2023 г.

Заповед № РД 09 – 1260/23.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учебната 2023/2024 година в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република.

15.06.2023 г.

Конкурс за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране" в Националният инспекторат по образованието

22.05.2023 г. 

Окончателни резултати от конкурс за длъжността "старши експерт по ЧЕ и по МЕ"

18.05.2023 г.

РУО - Варна поздравява г-н Светлан Илиев, директор на СУЕО "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна за получената награда от МОН "Св. Иван Рилски"

07.03.2023 г.

В изпълнение на дейностите по Годишен план на РУО-Варна за учебната 2022/2023 г., утвърден със заповед № РД09-4686/26.09.2022 г. на министъра на образованието и науката и дейността по т. 9.2. Актуализиране на концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители - и изпълнение на планираните дейности по Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители – партньорство между училище и семейство“ – актуализиране на политиките и плана за действие – приложено Ви, изпращам видеоклип на тема „Разпознаване и реакция при насилие и нездравословни методи за отглеждане на децата“. Видеоклипът е разработен от СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна в рамките на плана на Концепция, за учебната 2022/2023 година. Видеоклипът по темата може да се гледа на следния линк:
https://drive.google.com/file/d/1Oy50NuaMawpfCDmyCjL9GBTb7w7koCnO/view?usp=sharing


              

Архив - януари - юни - 2021 година

Архив - юли - декември - 2020 година

Архив - януари - юни - 2020 година

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева