altРегионалното  управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалното  управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронния ни адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и на място в РУО. На адрес  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  може да подавате сигнали за корупция и други нередности в работата на РУО – Варна.

 alt

11.12.2018 г.

Важно за завършващите VII клас и кандидатстващи за заемане на места в държавния план прием за учебната 2019-2020 година!

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2019 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.

Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!

Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

10.12.2018 г.

На 08.12.2018 година в област Варна стартира Календар на МОН за провеждане на ученически олимпиади и състезания за учебната 2018-2019 година с общинския кръг на олимпиадата по български език и литература. Явиха се 2006 ученици от пети до дванадесети клас, мотивирани и емоционално подготвени, вглъбени, готови да покажат знания и да постигнат желаните резултати в благородно състезание с връстниците си.

За учениците и техните учители, включването в първия, най-масов и нестресов кръг на състезанието е и нещо повече от извънкласна изява. То е и проява на отношение към родния език, градиво на национална гордост.
Регионално управление на образованието в град Варна пожелава успех!

05.12.2018 г.

05122018 Provadia

На 26.11.2018 г. в СУ „Димитър Благоев” се проведе тържество- възстановка с възпроизвеждане на обичаи и традиции в семейството под надслов „Етноси - празници и обичаи”. Мероприятието е включено в празничната програма на РУО - Варна за честване на 21 ноември - Въведение Богородично. На него присъстваха Румяна Лазарова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия от РУО - Варна, г-жа Милена Полизанова – заместник кмет на Община Провадия, директори на училища и детски градини, преподаватели по обществени науки, родители и ученици.

Участниците направиха възстановка на три народни обичая - Сирни Заговезни, Рамазан и Банго Васил при три етноса - българи, турци и роми, като акцентираха върху мотива за прошката. В края на програмата всички си тръгнаха с убеждението, че трябва да бъдем добри и да си прощаваме.

30.11.2018 г.

30112018 Botev

 „170 г. от рождението на Христо Ботев – 170 г. път към свободата, път към безсмъртието”

nagr botev 06122018jpg

29.11.2018 г.

Съобщение!

Във връзка с опазване живота и здравето на децата и учениците и очакваното понижение на температурите Регионално управление на образованието - Варна е информирало директорите на училищата от област Варна, че при необходимост могат да предприемат действия относно промяна на началото и края на учебния ден за 30.11.2018 г. (петък). За допълнителна информация родителите следва да се обръщат към директорите на съответната образователната институция.

Венцеслава Генова

Началник на РУО - Варна

28.11.2018 г.

Важно за родителите!

Във връзка с влошените метеорологични условия и грижата за запазване живота и здравето на учениците, РУО-Варна и директорите на училищата са създали организация за своевреминно за приключване на учебния ден до 17.30 ч. на 28.11.2018 г.

28.11.2018 г.

28112018

На 23 ноември 2018 г. членовете на Детски и младежки парламент – Варна участваха в младежки дебат „Накъде отива Европа?“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България и Икономическия университет във Варна. 

 23.11.2018 г.

покана Ботев

Програма за награждаване на участниците в  Национален исторически конкурс  „170 години от рождението на Христо Ботев – 170 години път към свободата, път към безсмъртието“ и Национална историческа конференция, 29-30 ноември 2018 г. Варна

Покана

Плакат

21.11.2018 г.

21.11.18

 

Yvorov

Денят на Християнското семейство беше отбелязан в СУ "П. Кр. Яворов"- гр. Варна с училищно тържество. По този повод беше открита изложба с над 100 експоната, посветени на празника. Същите са изработени от децата с помощта на техните родители. Най-активни са малките ученици от начален етап. Изложбата е традиционна за училището и е инициирана от Училищната комисия за ХТЕД. Посланието, което се разчита чрез експонатите е олицетворението на семейния дом!

20.11.2018 г.

Класирани ученици от Национален исторически конкурс „170 години от рождението на Христо Ботев – 170 години път към свободата, път към безсмъртието“

19.11.2018 г.

kolaj-snimki-arhangel-mihail

Школа „Православни християнски традиции и ценности“ при ЦПЛР-Общински детски комплекс, тържествено отбеляза Деня на християнското семейство“

 

16.11.2018 г.

programa 21112018

 

15.11.2018 г.

Дацата на Варна изразяват обичта към близките си, научават най-ценните житейски уроци, усвояват важни знания за света и изграждат своя характер. Въведение Богородично събра на една сцена ученици от Общински детски комплекс и младежи със специални образователни потребности.

15.11.2018 г.

На 10 ноември 2018г. в гр. Стара Загора се проведе националния кръг на Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018/2019 година, организирано от Министерство на образованието и науката. Темата на състезанието тази година е „Технологиите създават повече проблеми, отколкото решават“. От 22 участници във втора възрастова група област Варна бе представена от Катерина Пламенова, ученичка от Хб клас на Първа езикова гимназия, с ръководител Тинка Методиева, учител по английски език. Със своята изключително оригинална реч и много добра реакция на зададените от журито въпроси Катерина бе класирана на Първо място.

1.11.2018 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

01112018

Програма на Националния музей на образованието за месец ноември 

123

 ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

 

26 октомври 2018 г.

В областта се осъществиха дейности като срещи и споделяне на опит при обучението на възрастни и ползите от грамотността.

Център на изявата беше ОУ ,,Васил Левски“, село Бозвелийскообщина Провадия, участвало в проект ,,Нов шанс за успех“ със следните инициативи:

Конкурси и състезания за изразително четене с участието на ученици, учители, бивши възпитаници, участници в проект ,,Нов шанс за успех“, автори и публични личности.

Място: сградата на училището. Закриване на Националната седмица на четенето.

 

25 октомври 2018 г.

В региона се осъществиха дейности като ,,Четене на текстове от библиотеката на мама и татко“, ,,За чист български език“, като основни участници бяха учениците от гимназиалния етап на средното образование. Център на изявата ще бъде СУЕО ,,Александър с. Пушкин“, град Варна със следните инициативи: 

Конкурс за проект на книга и есе на тема ,,Свободата“.

Място: актова зала на училището

Организирано посещение на Регионалната библиотека ,,П. Славейков“, град Варна.

 24 октомври 2018 г.

В областта  се осъществеха дейности като състезание за най-добър разказвач, рецитация на любима поезия, като основни участници ще бъдат учениците от прогимназиалния етап на основното образование. Център на изявата беше ОУ ,,Цар Симеон I”, град Варна и училищата от община Аксаковосъс следните инициативи:

ОУ ,,Цар Симеон I”, град Варна

1.На рождения ден на Райна Пенева – разговор за „Красивите хора на майка България” – с ученици от пети клас: рецитал по стихове на поетесата; четене на любими стихотворения; да препишем вярно и красиво стихотворението „Цар Симеон”, посветено на патрона на училището.Място: в училищната библиотека

2.Разговор за силата на словото и смисъла да се чете – с ученици от шести клас: изразителен прочит на произведения от творчеството на Йордан Йовков.Място: в стая № 310 в училището

3.„Никой не е по-силен от словото” – среща с писателя Мариан Желев за Добруджа и Йовков, за творчеството му и любимите занимания – разговор с ученици от седми клас.  Място: в училищната библиотека

Седмица на четенето в ОУ "Йордан Йовков"- Варна

Училища от община Аксаково

,,В света на книгите" - драматизации на древногръцки митове с ученици от V клас.

 Място: НЧ ,,Просвета 1905“, град Аксаково.

ОУ 'Иван Вазов", с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

23 октомври 2018 г.

В региона редица училища осъществиха Маратон на четенето, драматизация на любими произведения, детски и училищен театър с масово участие на ученици от началния етап на основното образование. Център на изявата бяха училищата от община Дългопол със следните инициативи:

НУ ,,Иван Вазов“, град Дългопол и ОУ ,,Митко Палаузов“, село Лопушна

„Познат приказен герой“ – дефиле на приказни герои.

Маратон на четенето с участие на ученици, които имат проблеми в езиковото развитие, учители и родители.

Изложба на тетрадки на ученици от 2 клас.

Да сглобим приказен пъзел и да прочетем приказката по роли.

Посещение на градската библиотека – съвместно мероприятие с ОУ „Митко Палаузов“ – с. Лопушна.

Среща с поетесата Найденка Янчева.

22 октомври 2018 г.

Откриване на Националната седмица на четенето, като инициативите са насочени към децата в предучилищна възраст. В областта се осъществиха дейности като четене на текстове от любими автори и от любими произведения. Приказни герои гостуват на най-малките. Център на изявата бяха детските градини от община Долни чифлик със следните инициативи:

ДГ”Мечо Пух” гр.Долни чифлик

1.Откриване на Националната седмица на четенето с ,,Приказен маратон”- четене на приказки и произведения за деца от бивши възпитаници на детската градина.

2.Дарителска кампания „Дари книжка в детската градина”

3. Посещение на ІV ПГ Б група „Златна рибка” в библиотеката на НЧ”Изгрев -1919”

4.”Моят любим приказен герой” - изложба на детски рисунки с илюстрации от приказки – ПГ -5г.”Слънчо”

5.Педагогическа ситуация по ОН – БЕЛ –„Разказваме приказки любими” ПГ/6г/ „Рунтавелка”

6.Изработване на брошура с избрани моменти от проведените инициативи.

ДГ”Щастливо детство” с.Старо Оряхово

„На гости в библиотеката” – ПГ – 6г.

ДГ”Щурче” с.Гроздьово

Оформяне на кът "Моята приказна библиотека"

 

20.10.2018 г.  

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език– областен кръг

Училище-домакин – Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

Начало на състезанието за учениците, класирани за участие в областния кръг: 14.00 часа. Учителите, членове на журито, следва да се яват в 13.30 ч. в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

20.10.2018 г.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език – областен кръг

Училище-домакин  Първа езикова гимназиягр. Варна.

Начало на състезателния ден – 10.00 часа. Учениците следва да се явят в 9.30 часа в сградата на Първа езикова гимназия. Квесторите – в 9.00 часа, а четците – в 9.30 часа.

17.09.2018 г.

В отговор на постъпили в МОН голям брой молби и запитвания от ученици и техните родители относно възможността учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната 2017/2018 година, министърът на образованието и науката разрешава в интерес на учениците по изключение да се организира и проведе трета поправителна сесия за учебната 2017/2018 година в срок до 10 октомври 2018 г. Разрешението се отнася за получилите слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни часове или задължителната, задължително избираемата или профилираната/професионалната подготовка.

14.09.2018 г.

 15.09.18

Поздравителен адрес от Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България

Поздравителен адрес от Народните представители от ПГ на ПП ГЕРБ в 44-то НС, 3-ти МИР- Варна

Конкурс за длъжността "директор" на Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република

01.09.2018 г.

Откъс от брой 35/2018 г. на вестник "АзБуки"

26.08.2018 г.

27.08.2018 година - Национален траур
lenta-1404
Екипът на Регионално управление на образованието - Варна поднася своите най-искрени и сърдечни съболезнования на роднини и близки на загиналите в тежката катастрофа край Своге на 25.08.2018 година.
 
20.08.2018 г.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява удостоените със заповед № РД09-1630/09.08.2018 г. носители на Почетното отличие на Министерство на образованието и науката - „Национална диплома“ зрелостници от випуск 2017/2018 г.:

 • Адриана Ушева – завършила Математическа гимназия „Д-р П. Берон“, гр. Варна;
 • Елица Ганева – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна;
 • Жасмина Стоянова – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна;
 • Иван Иванов – завършил Първа езикова гимназия , гр. Варна;
 • Радина Славова - – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна.

Почетното отличие „Национална диплома“ се присъжда за общ успех от дипломата за средно образование отличен (6.00) и за изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта. Пожелаваме на тези изявени млади хора много бъдещи успехи и реализирани мечти, да бъдат гордост за своите родители, учители, за своите съграждани и сънародници.
Дипломите ще бъдат връчени на 21.08.2018 г. (вторник) от 10.00 часа в Арт салон – голяма зала  на Радио Варна от началника на Регионално управление на образованието, град Варна – Венцеслава Генова д.и.н..
Каним учители, родители, приятели и всички, които желаят да подравят тези млади хора на церемонията.

За учебна 2018/2019 година

Свободни места за ученици, завършили основно образование 

26.07.2018 г.

Резултатите от трето класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика за минимален и максимален бал

19.07.2018 г.

Свободни места за трети етап на класиране по паралелки след завършено основно образование

17.07.2018 г.

Обява за свободни места за учители в:

- БСУ "Д-р П. Берон" - Прага

- БСУ "Хр. Ботев" - Братислава

13.07.2018 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание чл. 38, ал. 11 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с докладна записка с вх. № 0603-1169/19.06.2018 г. от директора на СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, информирам, че през учебната 2018/2019 г. в СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, ще се извършва обучение в дистанционна форма.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование тази форма се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици със специални образователни потребности;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

Съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. по изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV клас включително.

В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование - чл. 38, ал. 8 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

12.07.2018 г.

Резултатите от второ класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика за минимален и максимален бал от второ класиране

 

11.07.2018 г.

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Калина Малина" - гр. Белослав

03.07.2018 г.

Резултатите от първо класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

14.06.2018 г.

Информация за учениците, завършил основно образование, които ще кандидатстват за учебната 2018/2019 година в държавните и общински училища от област Варна

Заявление за кандидатстване

Информация за приемането на учениците, завършили основно образование през учебната 2018/2018 г., за участие в класирането в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна за учебната 2018/2019 г.

Повече информация относно приема след завършено основно образование може да намерите в Рубриката "Прием на ученици" - "Прием след основно образование"

 

07.06.2018 г. 

Във връзка с изпълнение на План за дейността на Регионален методически съвет Регионално управление на образованието – Варна в партньорство с Технически университет – Варна организират Конференция на тема: „Детският и началният учител – двигател на мотивацията“, която ще се проведе в периода 26 - 27.06.2018 г. в Технически университет – Варна.

06.06.2018 г.

Статистика от изпитите по български език и математика в VII клас

05.06.2018 г.

Резултатите от изпитите по български език и литература и математика в VII клас могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg 

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика от изпитите ще бъде публикувана на 07.06.2018 г.

01.06.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на държавно неспециализирано училище и общинско училище на територията на област Варна

29.05.2018 г.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява учениците от Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, - гр. Варна, изявявили своите таланти в областта на изкуствата и завоювали призови места в национални прояви, организирани от МОН:

 • Божена Кателиева - спечелила I - во място на национален кръг на музикалното състезание „Ключът на музиката“ в категория VI клас.
 • Йово Неделчев от VII А клас - класиран на II- ро място в националния кръг на състезанието по английски език „Longman competition 2018PTE Young Learners “Breakthrough”, единственият седмокласник от град Варна и областта, заел второ място в категория Breakthrough.
 • Представителният детски танцов състав „Варненче“ с ръководители Д. Радулова и Е. Илиев спечели I - во място във възрастова група 8 – 12 год. и Специалната награда на журито на XII Музикален фестивал „Фолклорен изгрев“ под патронажа на кмета на район „Младост“ г-н Хр. Христов.
 • В националното състезание „Фолклорна плетеница“ учениците от IV клас успешно преминали областния кръг и се класирани за заключителния етап на национално ниво, който ще се проведе в гр. Пловдив в началото на месец юни.

Със своите награди и постижения младите Вапцаровци и техните учители нареждат училището на едно достойно място сред образователните институции в град Варна. Пожелаваме им успехи!

 

23.05.2018 г.

 

24mai2018

22.05.2018 г.

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерваториуми и планетариуми трябва да познават и прилагат

18.05.2018 г.

Конкурс на НК "Родолюбие"

11.05.2018 г.

Изразявам своята и на РУО – Варна благодарност към учениците, класирани от комисията към ОбСНВ – Благоевград за успешното си представяне на литературния конкурс в две теми: «Моят любим национален герой» - за ученици от 1 до 4 клас, и «Човекът – свободен и независим» - за ученици от 5 до 12 клас, както и към техните ръководители!

 1. I – IV клас – есе - Вероника Николаева Христова - II ОУ „Иван Вазов“ – Провадия – Поощрение;
 2. V – VIIклас – есе - Полина Живкова Живкова - I ОУ „Христо Смирненски“ – Провадия – III награда;
 3. VIII – XII клас – есе – Пламена Пламенова Димитрова - СУ ХНИ „К. Преславски“ – II награда;
 4. V – VII кла с– рисунка и постер – Виктория Валентинова Кръстева– СУ „Д. Дебелянов“ – Варна – III награда;
 5. VIII – XII клас – рисунка и постер – Преслава Ганева - СУ ХНИ „К. Преславски“ – II награда;
 6. VIII – XII клас – рисунка и постер – Михаил Валентинов Няголов - СУ ХНИ „К. Преславски“ - III награда;
 7. VIII – XII клас – рисунка и постер – Сияна Невелинова Панайотова – СУ ХНИ „К. Преславски“ - поощрителна награда;
 8. I – IV клас – мултимедийна презентация – Михаил Михайлов Михов - II ОУ „Иван Вазов“ – Провадия - II награда.

Резултатите от конкурса можете да видите на страницата на ОбСНВ – Благоевград – www.tinycln36t5.

03.05.2018 г.

 През месец април, 2018 г. в Юнашки салон – град Варна се проведе Първото градско състезание по правоговор и правопис БУКВОПЛЕТ 2018, което се организира  в партньорство на Лайънс клуб Варна, Лайънс клуб Варна Академика и Регионално управление на образованието - Варна. Състезанието е адаптирана версия на български език на английското състезание Spelling bee, за второкласници. На територията на Община Варна, участие взеха 4 училища: VII СУ „Найден Геров“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ "Св. Климент Охридски", ОУ „Йордан Йовков“,  които в продължение на два месеца проведоха класни и вътрешноучилищни кръгове.

На финалното градско състезание в Юнашки салон Варна участваха класираните на първите пет места деца от всяко училище или общо 20 второкласници, които се състезаваха със знания и емоция в областта на правописа и правоговора.

 Журито, председателствано от проф. Шамонина, класира трима ученици, които се отличиха със знания за българския език за тази възраст.

pict3 pict4

 

 

Първо място: Никол Маринова – II клас в VII СУ „Найден Геров“

Второ място: Иван Ничипоренко - II клас в СУ "Св.Климент Охридски"

Трето място: Симона Саралийска - II клас в VII СУ „Найден Геров“

 

pict2 pict5  pict1

 Регионално управление на образованието Варна поздравява всички участници, техните учители и директори на четирите варненски училища.

19.04.2018 г.

На интернет сайта на Министерството на образованието и науката www.mon.bg  има нова рубрика “Приобщаващо образование“. Това уеббазирано пространство е създадено в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Рубриката съдържа информация за нормативните документи, свързани с приобщаващото образование, инструментариумите за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и методически указания, както и примерни образци на документи в областта на приобщаващото образование. Предстои в рубриката да бъде поместена и ценна информация, свързана с Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, в която от началото на 2017 г. членува и България в лицето на Министерството на образованието и науката.

Също така на сайта на Министерството бихте могли да използвате и препратки, като www.back2shool.mon.bg , където се споделят добри практики за взаимодействието с родителите, добри практики и материали, насочени към превенцията на насилието в образователните институции, както и много полезна информация, свързана с доставчиците на социални услуги в общността.

Рубриката „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН ще бъде допълвана и обновявана своевременно, за да бъде полезна и в помощ на директори, педагогически специалисти, родители, ученици и всички други заинтересовани страни.

 

19.04.2018 г.

Заповед №РД06-374/16.04.2018 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища от област Варна

 • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово
 • ОУ "Г. С. Раковски" - Варна
 • ОУ "Йордан Йовков" - Варна
 • ПГ по текстил и моден дизайн - Варна
 • Професионална техническа гимназия - Варна
 • СУ "Назъм Хикмет" - Медовец
 • ОУ "Хр. Ботев" - Житница

Заявление

Декларация

17.04.2018 г.

На 13.04.2018 г. в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Приселци в изпълнение на Плана за дейността на регионалния методически съвет към РУО-Варна във връзка с концепцията за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт на тема „Лекоатлетически упражнения – скок на дължина и на височина с два крака от място“

IMG 8804   IMG 8814 1

IMG 8819 1   IMG 8850

14.04.2018 г.

14.04.2018 г. - Ден на национален траур за жертвите на АМ "Тракия"

lenta-1404

 

 

 

 

 

 

 

РУО - Варна изказва своите съболезнования на близките на загиналите.

09.04.2018 г.

 

velikden-2018

05.04.2018 г.

На 03.04.2018 г. министър Красимир Вълчев, заедно със Стоян Пасев - областен управител на област Варна, Иван Портних - кмет на община Варна, Венцеслава Генова - началник на Регионално управление на образованието Варна, Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна, ректори на варненски университети, общественици, преподаватели и студенти присъства на тържествен водосвет за откриване на реновираната сграда на Колежа по туризъм във Варна.

С Решение № 892 от 20.10.2016 г. Министерски съвет безвъзмездно предостави за управление на Икономически университет – Варна сградата на бившата ПГМТ - Варна за нуждите на Колежа по туризъм.

dae8837f05cbae99c27945009f37b088  24653 2

24653 3 picture13314

02.04.2018 г.

 Програма „Достъп до информация“ - Граждански одит на активната прозрачност 2017

Програма „Достъп до информация“ проведе оценяване на 566 административни структури в България.
Резултати от проучването, проведено чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административни структури в системата на изпълнителната власт:

 • Регионално управление на образованието – Варна е на 11 място в класацията на 151 териториални структури в системата на изпълнителната власт, което го поставя преди всички останали РУО, включени в проучването.

 29.03.2018 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ В СГРАДАТА НА МГ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ГР. ВАРНА на учениците от IV клас, заявили участие в Пролетно математическо състезание

26.03.2018 г.

Във връзка с националната Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2018 г. под наслов „По-добре информиран отколкото експлоатиран“ и със съдействието на Община Варна и ЦМЕД „Амалипе“ се проведе информационна среща-трениг с фокус група от СУ „Любен Каравелов“. В срещата участваха 15 ученици, определени като уязвима група.

Сесията стартира с лекция на тема „Какво е трафик; Видове трафик; Кои са рисковите групи, рисковите фактори и превантивни мерки” водена от секретарят на МКБТХ – Варна – Димитър Василев. По време на лекцията не беше пропусната темата за доброволчеството. Участниците бяха силно мотивирани и с желание за участие в обсъждането на темите.

Жанна Василева, регионален координатор към ЦМЕД „Амалипе”, посочи ранните бракове и отпадане на ученици от училище, като една от предпоставките за риск от трафик и експлоатация. Групата изгледа филм „Съвременно робство“, след който с помощта на Жанна Василева се посочиха правата на децата, които се нарушават при встъпване в ранните бракове. Беше откроен профилът на ученик в риск. Последваха дискусии на тема: „Как и защо ранните бракове и отпадане от училище стават предпоставка за трафик“ и „По какъв начин и под каква форма информация за трафик може да достигне до повече деца и ученици в техните среди”.

Изведоха се следните идеи:

 • Информацията за рисковете от трафик да бъде по-достъпна, като се разпостранява в социалните мрежи;
 • Да се рекламират горещи телефони, телефони на кризисните центрове и посолства в социалните мрежи;
 • Да има повече филми, информиращи за трафик, сексуална и трудова експлоатация;
 • Да има приложение за операционна система „Андроид”, което да се използва, ако пътуват в чужбина;
 • Да се провеждат подобни информационни дискусии, Фокус-групи в повече училища;

Отново с работа по групи беше обсъждана и темата „Как сами да се предпазим от трафик”. Бяха изведени следните идеи:

 • Да се проучва внимателно фирмата/университета/лицето, при когото отивам, като се свържа с неправителствени организации, полиция, приятели и познати;
 • Да се потърси обстойна информация в интернет;
 • Преди да замина е препоръчително да съгласувам с роднини и приятели фраза/сигнал/изречение, което ще бъде използвано при беда;
 • Преди да замина да се обадя на посолството на България в страната, в която отивам и да питам за актуални данни за условията на пребиване;
 • Никога да не предоставям документите си на друг;

25.03.2018 г.

25032018-bl

23.03.2018 г.

Със заповед №1169/23.03.2018 г. на кмета на община Варна - 26.03.2018 г. е обявен за неучебен ден в ОУ "Хр. Ботев" - Варна

23.03.2018 г. 

БЧК - Варна започва раздаването на продукти от хранителната програма на ЕС

Публикации в медиите от 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Видео репортаж от 50та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Заповед №РД09-472/23.03.2018 г. на МОН за определяне на 23.03.2018 г. за неучебен ден в ОУ "Отец Паисий" - Бяла и ПГССТ - Бяла

20032018

19.03.2018 г.

logo

От 16.03.2018 г. до 19.03.2018 г. РУО - Варна и ЧСУ "Юрий Гагрин" домакинстваха на 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Организатори на събитието са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието - Варна. За поредна година като партньори със значителен принос в подготовката и организацията на олимпиадата се включиха предприятията от химическата промишленост в град Девня - "Солвей соди" АД, Девня Цимент и Агрополихим - Девня. Домакини на престижния форум бяха Санитарно оздравителен комплекс "Камчия" и ЧСУ "Юрий Гагарин". В олимпиадата взеха участие 115 ученици от цялата страна, получили най-високите резултати от областния кръг, които бяха придружени от своите учители.

На 16.03.2018 г. се проведе церемония по откриването в Актовата зала на Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин“. Участниците и гостите бяха приветствани от Венцеслава Генова – началник на РУО - Варна, от Пенка Стоева – директор на ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“ и от ученици на НУИ "Добри Христов" - Варна.

 

FJ7A4395 FJ7A4399 

FJ7A4404 FJ7A4434 

FJ7A4576 FJ7A4605 FJ7A4718

FJ7A4723 FJ7A5144FJ7A4763 

FJ7A4807 FJ7A4826 FJ7A4860 FJ7A4878

FJ7A4912 FJ7A4942 FJ7A4960 FJ7A4974

FJ7A4993 FJ7A5017 FJ7A5035 FJ7A5053

FJ7A5070 FJ7A5100 FJ7A5105

FJ7A5116 FJ7A4782

FJ7A5152 FJ7A5169 

На 17.03.2018 г. учениците от различните възрастови групи работиха по теоретичния кръг на олимпиадата, след което част от участниците посетиха Солвей Соди, най-големия завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода. Талантите в областта на химията и техните ръководители останаха впечатлени от новаторската, екологична и социално ангажирана политика на компанията, от мащабите на содовото производство и от професионализма на хората, работещи в завода.

FJ7A5191 FJ7A5196

На 18.03.2018 г., използвайки богатата материално-техническа база, предоставена от домакини и спонсори, провокираща творчество и иновативност, учениците от IV състезателна група се включиха в експерименталния кръг на олимпиадата.

FJ7A5256 FJ7A5258

FJ7A5283 FJ7A5285

FJ7A5287 FJ7A5303

Официалното закриване на 50-та Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда се състоя на 19.03.2018 г. Председателят на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата - доц. д-р Христо Чанев обяви победителите във всяка от възрастовите групи. На първенците и техните ръководители бяха връчени грамоти и награди от спонсорите на събитието - "Солвей соди" АД, Агрополихим - Девня, Девня Цимент, СОК "Камчия"

FJ7A6360 FJ7A6491

FJ7A6518

От област Варна в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда участваха ученици от ОУ "П. Р. Славейков" - Варна, Трета ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, МГ "Д-р П. Берон" - Варна, Първа езикова гимназия - гр. Варна.

РУО - Варна поздравява лауреатите и медалистите, благодари на техните учители и семейства и им пожелава успехи!

15.03.2018 г.

Разпределение на учениците за участие в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" 2017/2018 учебна година

12.03.2018 г.

V Регионално състезание по информационни технологии

„България – древна и млада“

„Аз пях за България, защото я обичах . . . аз прославях нейната божествено хубава природа . . . аз се вглъбявах в историята, защото бях пленен от величието на нейния минал живот . . . аз пях за нейните идеали, защото бяха свещени.“  

                                                                                                                                 Иван Вазов

За пета поредна година РУО – Варна със съдействието на ОУ „Цар Симеон I” проведе регионалното състезание, посветено на Националния ни празник България – древна и млада.

Неговата цел е предоставяне възможност на учениците за интелектуална изява, мотивиране на учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области, чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на разработените презентации и проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие.

Състезанието премина през два етапа: училищен и регионален. Общият брой участници бе 95 от 14 училища от област Варна. Участниците бяха разпределени в 3 възрастови групи: I и II клас (компютърна рисунка), III и IV клас (компютърна презентация), V- VIII клас (проект с комбиниране на информация).

Финалните щрихи бяха поставени на 07.03.2018 г.с връчването на грамоти и награди от името на Началника на РУО-Варна В. Генова, д.и. чрез старши експерта по математика Лилия Стойчева. Всички присъстващи – ученици и родители бяха поздравени от клуб за художествено слово „Любословие“ към ОУ „Цар Симеон І“ – гр. Варна.

Брой участници:

 • I – IV клас – 47
 • V – VIII клас – 48

Училища:

 • СУ “Гео Милев” - Варна
 • ОУ „Васил Априлов“ - Варна
 • ОУ „Добри Чинтулов“ - Варна
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ - Приселци
 • IIОУ „Иван Вазов“ - Провадия
 • СУ „Любен Каравелов“ - Варна
 • ОУ „П. Р. Славейков“ - Варна
 • ОУ „Патриарх Евтимий“ - Варна
 • ОУ „Стефан Караджа“ - Варна
 • ОУ „Цар Симеон I“ - Варна
 • ЧСУ „Юрий Гагарин“ – к.к. Камчия
 • ПГЕ - Варна
 • СУ за ХНИ „Константин Преславски“ - Варна
 • ОУ „Георги Сава Раковски“ - Варна

Учениците създадоха своите проекти по предварително обявени теми:

 • I клас, категория компютърна рисунка, тема: „Природата около нас“
 • II клас, категория компютърна рисунка, тема: „Красотата на сезоните“
 • III клас, категория компютърна презентация, тема: „Забележителности на Варна“
 • IV клас, категория компютърна презентация, тема: „Възход на Второ българско царство“
 • Vклас – Гробници и светилища на траките
 • VI клас – Тервел – спасителят на Европа
 • VII клас – Древна Тракия в Римския свят
 • VIII клас – Български скални феномени

DSC 0457  DSC 0487

08.03.2018 г.

Във връзка с организиране на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви информираме, че областният кръг ще се проведе на 17.03.2018 г. от 11,00 до 12,30 часа. Състезанието е безплатно. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Училища - домакини за провеждане на областния кръг:

За ученици от I до IV клас:

ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна

ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Варна

ОУ „Васил Априлов“ – гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна

СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна

ЧОУ „Малкият принц“ –гр. Варна

За ученици от V до XIIклас:

МГ „Д-р Петър Берон“- гр. Варна

Списъците с разпределението на учениците по училища и зали ще бъдат публикувани на сайта на РУО - Варна, секция „Олимпиади и състезания“ и на сайта на съответното училище до 15.03.2018 г.

Учениците следва да се явят до 10,30 ч. в съответното училище-домакин с ученическа карта/бележник или лична карта за заемане на места си и подготовка за състезанието.

08.03.2018 г.

08032018

01.03.2018 г.

Организаторите на традиционната щафетна лекоатлетическа обиколка на радио Варна информират, че състезанието ще се проведе по предварително обявената програма - старт на обиколката - 3 март в 12.00 часа на входа на Морската градина.
РУО- Варна подкрепя традиционната инициатива и насърчава участието в нея.

01.03.2018 г.

3mart-2018

01.03.2018 г.

Във връзка с обявените от Националната комисия резултати от олимпиадата по български език и литература изразявам своята и на РУО – Варна благодарност за достойното представяне и за постигнатите успехи на класиралите се на Национален кръг ученици и техните учители от Първа езикова гимназия, СУ ХНИ „Константин Преславски“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и им пожелавам здраве, творческо дръзновение и нови успехи.

11. клас

1.Мариян Красимиров Кънчев – СУХНИ „Константин Преславски“

12. клас

Диан Миленов Неделчев – МГ „Д-р Петър Берон“
Ирина Валентинова Илиева – ГПЧЕ „Йоан Екзарх“
Марина Цветанова Цонева – Първа езикова гимназия
Теодора Георгиева Симеонова - Първа езикова гимназия
Алекс Христов Дачев -IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
Ивелина Атанасова Колева - Първа езикова гимназия

ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, Д. И.
НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

01.03.2018 г.

Условия и формуляр за участие Национален конкурс "Рицарят в мен"

 

 

Архив - януари - март - 2018 година

Архив - октомври - декември - 2017 година

Архив - юли - септември - 2017 година

Архив - април - юни - 2017 година

Архив - януари - март - 2017 година

Архив - октомври - декември - 2016 година

Архив - юли - септември - 2016 година

Архив - април - юни - 2016 година

 Архив - януари - март - 2016 година

 

 

 

 
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова